Albrecht BEMMANN

image-16

2010 m. spalio 27 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už nuolatinę pagalbą rengiant miškininkus ir aktyvią veiklą Lietuvos žemė sūkio universitete suteikė Albrecht BEMMANN Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Prof. A. Bemmann karjerą miškininkystės srityje pradėjo 1974-aisiais metais baigęs studijas Drezdeno techninio universiteto Taranto miškų ūkio sekcijoje. Mokslus būsimas profesorius tęsė Leningrado miško technikos akademijos aspirantūroje. Vėliau Drezdeno techninio universiteto Taranto miškų ūkio sekcijoje perėjo habilitacijos procedūrą. Prof. A. Bemmann 1980–1984 m. dirbo Savitarpio pagalbos tarybos sekretoriate Maskvoje ir buvo atsakingas už dešimties šalių mokslininkų tyrimų koordinavimą. 1984 m. mokslininkas tapo Drezdeno techninio universiteto Miškų, žemės ir vandens mokslų fakulteto Miško naudojimo katedros asistentu, vėliau docentu ir profesoriumi. Nuo 1994 m. prof. A. Bemmann eina profesoriaus pareigas Tarptautiniame miško ūkio ir medienos pramonės institute ir yra Rytų Europos miško ūkio ir medienos pramonės politikos profesorius.
LŽŪU Miškų ir ekologijos fakulteto mokslininkai ir dėstytojai daugiau kaip 40 metų glaudžiai bendradarbiauja su Drezdeno techninio universiteto Miškų fakulteto kolegomis. Bendradarbiavimo rezultatas – ne tik bendri mokslo leidiniai, straipsniai, mokslinės konferencijos ir stažuotės, bet ir praktinės miškotvarkos metodų plėtra Lietuvoje. Prof. A. Bemmann pastaruosius 20 metų palaiko ir tęsia šias tradicijas. Jo vadovaujamos katedros doktorantūroje mokėsi ir mokosi LŽŪU absolventai. Miškų ir ekologijos fakulteto mokslininkams Aplinkos ministerijos užsakymu rengiant studijas apie valstybinių ir privačių miškų valdymo tobulinimo perspektyvas profesorius organizavo susitikimus su daugelio Vokietijos žemių atitinkamomis miškų tarnybomis, inicijavo atviras diskusijas. Pastaraisiais metais prof. A. Bemmann inicijavo bendrą mūsų Universiteto, Lietuvos miškotvarkos instituto ir Saksonijos miškotvarkos įmonės projektą pagal EUREKA programą. Siekiant suderinti miškininkystės studijų programas A. Bemmann iniciatyva buvo organizuoti Rytų Europos šalių universitetų Miškų fakultetų dekanų seminarai Tarante ir Kaune. Profesorius yra mokslo leidinių „Miškininkystė“ ir „Vagos“ redakcinių kolegijų narys.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai