Claude THIRRIOT

image-10

2003 m. gegužės 27 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už pagalbą keliant LŽŪU mokslinę kvalifikaciją ir integruojant į tarptautines mokslo ir profesines organizacijas suteikė Claude Thirriot Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Claude THIRRIOT, Tulūzos (Prancūzija) politechnikos instituto (TPI), Informatikos, elektronikos, elektrotechnikos ir hidraulikos aukštosios mokyklos profesorius.
Prof. C.Thirriot pedagoginė veikla plati – parengti net 68 disertantai, dėstomi dalykai: Termodinamika, Šiluminės mašinos, Skysčių mechanika, Skaitmeniniai metodai, Bendroji hidraulika, Požeminio vandens hidraulika, Hidrologija, Energijos ekonomika.
Prof. C.Thirriot įkūrė ir vadovavo mokslinėms grupėms: Požeminio vandens hidraulika, Terminiai reiškiniai, Nenustovėję tekėjimai vamzdynuose, kanaluose ir upėse, Statistinė hidrologija. Prancūzijoje ir užsienyje paskelbė daugiau kaip 250 straipsnių. Daugelio Prancūzijos ir tarptautinių asociacijų, konferencijų mokslinių komitetų ir jų sekcijų vadovas.
Beveik 10 metų Lietuvos mokslininkai bei LŽŪU bendradarbiauja su prof. C.Thirriot. Jo vadovaujami VŪŽF dėstytojai A.Maziliauskas, P.Punys, A.Šikšnys, F.Mikuckis, J.Vyčius ir kiti stažavosi TPI. Buvo pasinaudota ne tik TEMPUS programa, bet ir Prancūzijos valstybės parama, skirta mokslinei veiklai skatinti. Prof. A.Kusta, doc. A.Maziliauskas, e.prof.p. P.Punys (su doc. A.Dumbrausku, doc. A.Povilaičiu ir G.Mozgeriu) kelis kartus teikė straipsnius Prancūzijos hidrotechnikų sąjungos mokslinėms konferencijoms, kuriuos recenzavo prof. C.Thirriot. Jis tris kartus lankėsi Lietuvoje, skaitė paskaitų ciklus hidrotechnikos studentams.
Prof. C.Thirriot dėka mūsų dėstytojai Nepriklausomybės pradžioje lengviau integravosi į tarptautines mokslo ir profesines organizacijas. A.Maziliauskas tapo Tarptautinės irigacijos ir drenažo komisijos atstovu Lietuvoje, o P.Punys buvo įtrauktas į Europos mažosios hidroenergetikos asociacijos veiklą, šiuo metu atsakingas už šalių kandidačių hidroenergetikos padėtį (ES 5-os mokslo programos projektas). Jo dėka VŪŽF dėstytojai užmezgė ryšius su Prancūzijos ambasada Vilniuje, kurie tęsiasi iki šiol. Jo tarpininkaujami 2 LŽŪU EVF studentai studijavo Prancūzijoje, o LŽŪU Ekonomikos ir vadybos fakultete 3 mėn. studijavo prancūzaitė.
Koordinuojant prof. C.Thirriot, buvo atliekama studija „Žinių ir žinojimo vertinimas inžinierių studijose“ pagal ES SOCRATES programą (2001-2003 m.). Partneriai – 6 šalių technikos universitetai (Prancūzija, Graikija, Ispanija, Italija, Lenkija), įskaitant ir mūsų Universitetą.
Profesorius emeritas C.Thirriot yra aktyvus tiek savo šalies, tiek Tarptautinės vandens mokslo bendrijos veikloje. Kasdieniame gyvenime jis – humanistinių pažiūrų, propaguoja sveiko gyvenimo būdą, į darbą 5 km kasdien mina dviratį.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai