Edvins BERZINŠ

image-12

2003 m. gegužės 27 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už ilgalaikių santykių tarp LŽŪU ir Latvijos ŽŪU plėtotę ir paramą rengiant aukščiausiosios kvalifikacijos ekonomikos specialistus suteikė Edvins BERZINŠ Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Edvins BERZINŠ gimė 1934 03 08 Jelgavoje (Latvija) ūkininko šeimoje. 1958 m. baigė Latvijos žemės ūkio akademijos Ž.ū. mechanizacijos fakultetą, 1966 m. – aspirantūrą, 1967 m. – apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją, 1996 m – technikos mokslų habilitacinį darbą.
1958 m. dirbo Latvijos žemdirbystės instituto Mechanizacijos skyriaus vadovu, nuo 1959 iki 1967 m. Latvijos žemės ūkio akademijos Žemės ūkio mašinų katedros asistentu, nuo 1967 iki 1971 m. – vyr. dėstytoju, nuo 1971 iki 1973 m. – ėjo docento pareigas, 1973 m. – docentu. 1976 – 1978 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis, nuo 1979 iki 1990 m. – Žemės ūkio mašinų katedros einantis profesoriaus pareigas, nuo 1991 m. – profesorius. 1992-2002 m. – Latvijos žemės ūkio universiteto mokslo prorektorius. Dabar – Žemės ūkio technikos instituto profesorius, grūdų džiovinimo ir laikymo mokslinės laboratorijos vedėjas.
Prof. E.Berzinš mokslinė veikla susieta su grūdų laikymu, džiovinimu šaltu bei pašildytu oru. Mokslinių tyrimų rezultatai yra paskelbti 70 pripažintuose Latvijos ir užsienio šalių mokslo darbuose. Jis yra 8 išradimų bei 3 patentų bendraautoris. Prof. E.Berzinš vadovaujami septyni doktorantai apgynė technikos mokslų disertacijas. Jis yra 19 vadovėlių bei metodinių leidinių bendraautoris (iš viso 1893 psl. spausdinto teksto).
Prof. E.Berzinš 1970-1989 m. buvo Tarybų sąjungos visasąjunginio mechanizacijos instituto mokslinių tyrimų koordinacinės tarybos narys. Nuo 1997 m. jis yra Latvijos žemės ir miškų mokslų akademijos skyriaus prezidiumo narys, nuo 1998 m. Latvijos žemės ūkio akademijos inžinerijos mokslų skyriaus pirmininkas. Nuo 1997 m. Latvijos mokslų akademijos narys korespondentas, nuo 2000 m. Senato narys. Jis yra Latvijos valstybinės mokslų kvalifikacinės komisijos narys, Latvijos mokslų tarybos ekspertas, Latvijos žemės ūkio universiteto mokslų darbų redakcijos narys.
Prof. E.Berzinš kvalifikaciją kėlė Helsinkio (1991 m.), Bonos (1992 m.), Švedijos Uppsalos (1993 m.) universitetuose. Jis dalyvavo daugelio tarptautinių mokslinių konferencijų bei seminarų darbe.
Prof. habil. dr. E.Berzinš mokslinė-pedagoginė veikla yra tampriai susieta su Lietuvos žemės ūkio universiteto Ž.ū. inžinerijos fakultetu bei Žemės ūkio inžinerijos institutu. Daugelis Lietuvos mokslininkų yra apgynę disertacijas Latvijos žemės ūkio akademijoje. Žemės ūkio inžinerijos fakulteto doktorantų paruoštos disertacijos buvo mokslo prorektoriaus prof. habil. dr. E.Berzinš teigiamai įvertintos.
Prof. E.Berzinš yra nuolatinis Ž.ū. inžinerijos fakulteto mokslinių konferencijų dalyvis. Jis yra skaitęs paskaitas Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dėstytojams ir doktorantams. Fakulteto mokslininkai palaiko glaudžius ryšius su prof. habil. dr. E.Berzinš nagrinėdami derliaus dorojimo bei laikymo klausimus. Prof. E.Berzinš yra Universiteto mokslo darbų „Vagos“ redakcijos narys.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai