Guido Van HUYLENBROECK

image-18

2013 m. lapkričio 27 d. Aleksandro Stulginskio universiteto senatas už nuopelnus žemės ūkio mokslui, atvirumo ir bendradarbiavimo su Aleksandro Stulginskio universitetu plėtojimą suteikė Guido Van Huylenbroeck Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Guido Van Huylenbroeck gimė 1958 m. Gento universitete (Belgija) 1981 m. įgijo žemės ūkio inžinerijos (pasirenkama žemės ūkio ekonomika) magistro kvalifikacinį laipsnį. 1988 m. ten pat apgynė Žemės ūkio ekonomikos daktaro disertaciją (įgijo žemės ūkio ekonomikos daktaro laipsnį).1981-1989 m. Gento universitete dirbo tyrimų asistentu, buvo aktyvus profesoriaus asistentas plėtojant daugiakriterinės analizės tarp žemės ūkio bei aplinkos metodus. 1989-1995 m. dirbdamas žemės ūkio ekonomikos katedros lektoriumi domėjosi daugiakriterinių metodų taikymu, konfliktų tarp žemės ūkio bei aplinkosaugos analize. Nuo 1995 m. yra Gento universiteto žemės ūkio ir kaimo aplinkos ekonomikos profesorius, atsakingas už šiuos studijų dalykus: ūkio valdymas; žemės ūkio ekonomikos tyrimo metodai; projektų valdymas; kaimo vietovių valdymas. Taip pat nuo 2008 yra Gento universiteto Biomokslų inžinerijos fakulteto dekanas.
Prof. dr. Guido Van Huylenbroeck moksliniai interesai: gamtos ir kraštovaizdžio ekonominis vertinimas; aplinkos ekonomika ir apskaita; ekologinis ūkininkavimas ir tradicinė gamyba; institucinė ekonomika ir kaimo plėtros politika; žemės ūkio daugiafunkciškumas. Jis yra daugiau kaip 120 recenzuojamų straipsnių autorius ir daugelio knygų redaktorius.
Su prof. dr. Guido Van Huylenbroeck glaudžius bendradarbiavimo ryšius palaiko ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetas: vykdo bendrus intensyvių studijų tarptautinius projektus, dirba pagal dėstytojų ir studentų mainų ERASMUS programą; profesorius konsultuoja mūsų doktorantus disertacijų rengimo ir mokslinių tyrimų klausimais; pataria įgyvendinant ir tobulinant studijų programas; kartu su partneriais įgyvendina tarptautinį mokslinį projektą “Ryšių tarp ūkio modernizavimo, kaimo vystymosi ir atsparumo permąstymas didėjančios paklausos ir ribotų išteklių pasaulyje“ (RETHINK; 2013 – 2016).

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai