Harry Gustav LINNER

2004 m. gegužės 12 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už nuoširdžią ir nuolatinę pagalbą keliant Universiteto mokslininkų kvalifikaciją, plėtojant profesinį ir mokslinį bendradarbiavimą bei integruojant Universitetą į tarptautines organizacijas suteikė Harry Gustav LINNER Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Harry Gustav Linnér – profesorius, Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas (Uppsala), Dirvožemio mokslo katedra. Gimęs 1944 m.
Pedagoginė veikla: vandens vadyba, drenažas, drėkinimas, hidrotechnika, dirvožemio apsauga
Skaito paskaitas Upsalos Švedijos žemės ūkio mokslų universitete ir Stokholmo Karališkajame Technologijos universitete. Skaitė paskaitas daugiau kaip 100 konferencijų, seminarų ir kongresų įvairiose šalyse. Vadovavo apie 40 magistrantų baigiamųjų darbų. Parengė doktorantus Švedijoje, Norvegijoje ir Kenijoje. Skaitė paskaitas apie 150 intensyviųjų kursų. Įvairių kursų, seminarų, pasitarimų ir konferencijų pagrindinis organizatorius.
Mokslinė veikla: Paskelbė daugiau kaip 150 straipsnių, ataskaitų, knygų ir konferencijų pranešimų drėkinimo, drenažo, vandens vadybos, dirvožemio apsaugos ir augalų mitybos tematika. Įvairų komitetų ir komisijų, draugijų, asociacijų ir akademijų narys, kai kurių vadovaujantis asmuo, vandens vadybos ekspertas.
Nuopelnai Lietuvos mokslui bei LŽŪU: Eilė jaunųjų mokslininkų stažavosi 3 ir daugiau mėnesių Švedijos žemės ūkio mokslų universitete, Dirvožemio mokslo katedroje. Suorganizavo Švedijos žemės ūkio hidrotechnikos draugijos narių vizitą į Lietuvą, taip praplėsdamas bendradarbiavimą tarp Švedijos ir Lietuvos hidrotechnikų draugijų 2001 m. Skaitė paskaitas universiteto studentams NOVA-BOVA kursuose ”Aplinkosauginiai metodai žemės ūkyje ir kaimo plėtroje” 2003 m.
Šiuo metu plėtoja Lietuvos (Latvijos ir Estijos) įtraukimą į platesnę veiklą Šiaurės šalių Žemės ūkio mokslininkų asociacijos veikloje. Planuojami vizitai į Kauną.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai