Juozas TŪBELIS

image-1

1929 m. spalio 29 d. Žemės ūkio akademijos taryba už ypatingą pasitarnavimą Lietuvos žemės ūkiui suteikė Juozui TŪBELIUI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą

JUOZAS TŪBELIS gimė 1882 m. balandžio 9 d. Rokiškio apskr., Panemunėlio valsč., Ilgalaukių k.
1908 m. baigė Rygos politechnikos instituto Agronomijos fakultetą. Dvejus metus mokytojavo Rygoje. Vėliau dirbo Kauno, Raseinių, Šiaulių apskričių žemėtvarkos komisijose.
Pirmojo pasaulinio karo metais buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1917 m., išėjęs į atsargą, dirbo Voronežo švietimo komisijoje. 1918 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Lietuvos Tarybos švietimo komisijoje.
JUOZAS TŪBELIS 1918-1919 m. buvo žemės ūkio ir valstybės turtų ministru, 1919-1920 m. – švietimo ministru, kartu ir Žemės ūkio ir valstybės turtø ministerijos valdytoju, 1927-1929 m. buvo finansų, 1929-1938 03 – Ministru Pirmininku ir finansų ministru, 1938 03 – 09 – žemės ūkio ministru. Nuo 1938 m. pabaigos – Lietuvos banko valdytojas.
1923 m. J.Tūbelis drauge su kitais suorganizavo Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungą “Lietūkis”, 1925 m. – “Maisto” akcinę bendrovę, 1926 m. – “Pienocentrą”, buvo jų pirmininku.
Tautos pažangos partijos narys, 1931-1938 m. Lietuvos tautininkų sąjungos pirmininkas.
Bendradarbiavo “Lietuvos ūkininke” Juozo Kurmelio slapyvardþiu, buvo vienas “Juokdario” redaktoriø. Išvertė į lietuvių kalbą populiarių knygelių.
JUOZAS TŪBELIS mirė 1939 m. rugsėjo 30 d. Kaune.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai