Kęstutis KRIŠČIŪNAS

2004 m. birželio 23 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už sistemingą domėjimąsi ir rūpestį plėtojant universitetinį bendradarbiavimą tarp KTU ir LŽŪU, pagalbą plėtojant profesinį ir mokslinį bendradarbiavimą integruojant Universitetą į tarptautines organizacijas suteikė Kęstučiui KRIŠČIŪNUI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Kęstutis KRIŠČIŪNAS (g. 1944 03 14, Utenoje), prof., habil. dr. (technologijos m.), KTU Europos instituto direktorius, Jean Monnet katedros vedėjas, Europos kompetencijos centro vadovas, LŽŪU tarybos pirmininkas.
Kęstutis Kriščiūnas 1960 m. baigė Klaipėdos 1-ąją vidurinę mokyklą.1960-1965 m. studijavo KPI Elektrotechnikos fakultete, kur įgijo inžinieriaus elektromechaniko specialybę, 1968-1970 m. – KPI aspirantūroje, 1970 m. apsigynė daktaro disertaciją. 1984 m. apsigynė habilituoto daktaro disertaciją MA Psichologijos institute (Maskva, Rusija).
1966-1967 m. dirbo KPI (KTU) asistentu, 1970-1971 – vyr. dėstytoju, 1971-1977- docentu, nuo 1977 m. Radiotechnikos ir Elektrotechnikos, o nuo 1985 m. Pramonės automatikos katedrų vedėju. 1981 m. K.Kriščiūnas stažavosi Osakos (Japonija) universitete. Nuo 1988 m. – profesorius. 1990-1992 m. – KTU mokslo prorektorius, 1992-1993 m. dirbo Islandijos technologijos institute. 1992-2001 m. – KTU rektorius, nuo 2001 m. KTU Europos instituto direktorius.
K.Kriščiūnas parašė monografijas „Dvimačių kintamosios srovės sekimo sistemų teorija“ (rusų k., su P.Kemėšiu, 1975), „Ergatinės informacijos transformavimas“ (rusų k., 1981), analitinę apžvalgą „Grafinės informacijos įvedimas ė ESM“ (su Lauruška), vadovėlį „Elektros pavarų valdymo sistemos“ (su Geleževičiumi, V.Kubiliumi, 1990), bendraautorius 100 publikacijų, 50 patentų automatikos ir žmogaus inžinerijos srities autorius, monografijos „Mokslas, technologija ir visuomenė: harmoningos raidos paieškos“ bendraautoris ir sudarytojas (kartu su L.Rinkevičiumi, A.Targamadze, 2002).
Kęstučio Kriščiūno laisvalaikio praleidimas – bitininkystė, turizmas.
Kęstutis Kriščiūnas apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu (2001), LTSR valst. mokslo ir technikos premijos laureatas (1989).
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2001 m. kovo 01 d. įsakymu Nr. 312 prof. Kęstutis Kriščiūnas paskiriamas Lietuvos žemės ūkio universiteto tarybos pirmininku.
Prof. Kęstutis Kriščiūnas sistemingai domėjosi ir rūpinosi universitetiniu bendradarbiavimu tarp KTU ir LŽŪU, padėjo plėtojant profesinį ir mokslinė bendradarbiavimą bei Universitetą integruojant į tarptautines organizacijas.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai