Marrian Fischer BOEL

image-14

2006 m. spalio 4 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už nuopelnus formuojant bei įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką, tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą ir rėmimą suteikė Marrian Fischer BOEL Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Mariann Fischer Boel gimė 1943 m. balandžio 15 d. Aasum, Funen (Danija). Baigė (marticulated in Modern languages) (1963), ekonomikos ir kalbų studijas (1964) Belgijoje, (Higher Commercial Examination) (1965). Pradėjo dirbti (1965 – 1967) vadybos sekretore (Management Secretary) eksporto kompanijoje Kopenhagoje, dirbo finansų vadybininke (1967 – 1971) (finance manager).Mariann Fischer Boel 1982 – 1991 m. ir 1994 – 1997 m. buvo Munkebo savivaldybės Tarybos narė, 1986 – 1990 m. mero pavaduotoja (deputy mayor). Nuo 1987 – 199 m. – liberalų partijos (Liberal Party‘s Kerteminde Constituency) pirmininkė. Nuo 1991 m. Ostifterne draudimo kompanijos reprezentacinio komiteto narė, nuo 1992 m. Boel Fondo Tarybos (Boel Fund‘s Board of Governors) narė, nuo 1996 m. Danijos Kreditforeningen vietos tarybos narė OdensėjeAukštųjų mokyklų sekretoriato pirmininkė (1993 – 2000), nuo 1994 m. Nacionalinio įvertinimo tarybos (National Assessment Council) narė. Nuo 1990 m. gruodžio 12 d. parlamento (Folketinget) narė nuo liberalų partijos. Tais pačiais metais tapo liberalų partijos generalinės tarybos (Liberal Party‘s General Council) nare ir parlamento liberalų partijos valdybos komiteto (management committee) nare. Mariann Fischer Boel 1994 – 1998 m. buvo seimo maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės komiteto pirmininkė, 1998 – 1999 m. prekybos ir pramonės komiteto pirmininke, 1999 – 2001 m. biudžeto reikalų komiteto pirmininke.
Nuo 2001 m. lapkričio 27 d. iki 2004 m. rugpjūčio 2 d. Danijos maisto, žemės ūkio ir žuvininkystės ministrė.
Nuo 2004 m. lapkričio 22 d. Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisarė.
Pirmojoje savo kalboje 2004 m. lapkričio 25 d. Mariann Fischer Boel akcentavo gamtinių išteklių valdymo reikšmę kaimo vietovėse, kraštovaizdžio turtingumo išsaugojimą ir jo įtaką gyvenimo kokybei. Natūralios gamtos reikšmingumą, siekiant ilgalaikių ekonominių tikslų, formuojant vietovės patrauklumą turizmo ir rekreacijos, kitiems verslams plėtoti, gyventi ir dirbti.
Kaimo plėtros politikos ateitį Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisarė sieja su Lisabonos strategijos įgyvendinimu, t. y. į rinką orientuota Bendrąja žemės ūkio politika, investicijomis į žmoniškąjį kapitalą, vietos iniciatyvomis ir LEADER principo į įgyvendinimu. Šiuo atveju, tarptautinis lygmuo taip pat išlieka svarbus, ne mažiau svarbūs tarp kaimo ir miesto plėtojami tarpusavio ryšiai, ES dalyvaujant globalioje ekonomikoje.
Mariann Fischer Boel 2006 m. vasarą lankėsi Lietuvoje. Žemės ūkio ministerijoje birželio 9 d. įvyko oficialus žemės ūkio ministrės prof. Kazimieros Prunskienės ir Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisarės susitikimas, kurio metu buvo diskutuojama dėl perėjimo nuo vienkartinės išmokos už plotus schemos (angl. SAPS) prie Bendrosios išmokos schemos (angl. SPS) problemų. Diskusijų metu buvo tariamasi dėl galimybės 2004–2006 m. laikotarpio investicinius projektus finansuoti iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio lėšų. Susitikime buvo kalbėta ir apie šiuo metu gamybai nenaudojamos žemės ūkio paskirties žemės panaudojimo perspektyvą, aptarti kiti klausimai. Ministrės teigimu, buvo aptarti Lietuvos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai 2007–2013 m. laikotarpiui strategiškai svarbūs klausimai.Susitikimo metu, Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros komisarė Mariann Fischer Boel akcentavo, kad pagal naująją tvarką nuo gamybos atsietą bendrąją išmoką (SPS) turės taikyti ir naujosios narės, siekiant labiau supaprastinti išmokų sistemą ir palengvinti jų taikymą bei administravimą. Komisarė patikino, kad nors Lietuva ir siekia 2004 -2006 m. laikotarpio investicinius projektus finansuoti iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio lėšų, tačiau neįmanoma du skirtingus finansavimo laikotarpius sulieti į vieną, nes jie veikia pagal skirtingas taisykles, todėl 2004-2006 m. parengti investiciniai projektai turėtų atitikti naujojo laikotarpio reikalavimus. Mariann Fischer Boel palaikė Lietuvos pasirinkimą gamybai nenaudojamuose žemės ūkio paskirties žemės plotuose auginti rapsus, tinkančius alternatyviai energijai gaminti.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai