Marten CARLSSON

2004 m. birželio 23 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už išskirtinį indėlį integruojant LŽŪU į Šiaurės ir Baltijos šalių žemės ūkio universitetų tinklą, aktyviai plėtojant bei remiant bendradarbiavimo programų tęstinumą suteikė Marten CARLSSON Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Mårten Carlsson, gimęs 1936 metais – Švedijos Karališkosios žemės ūkio ir miškų akademijos prezidentas, Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto (Upsala) ir NOVA universiteto profesorius.
Pedagoginė veikla. Švedijos žemės ūkio mokslų universitete dėstė žemės ūkio, sodininkystės ir daržininkystės ekonomiką ir rinką, sodininkystės ir daržininkystės ūkio vadybą. Buvo kviečiamas dėstyti Hanoverio (Vokietija), Saragosos (Ispanija) universitetuose. Šiuo metu laisvai kviečiamas skaityti paskaitas Švedijos žemės ūkio mokslų universitete.
Mokslinė veikla. Studijos, susijusios su įvairių metodų taikymu sodininkystės ir daržininkystės įmonių veiklos tyrimų rezultatų analizei ir planavimui. Daug dėmesio skiria mokslo tyrimų rezultatų diegimo sodininkystės ir daržininkystės įmonėse studijoms, žemės ūkio žinių sistemos taikymui (straipsniai skelbiami anglų ir vokiečių kalbomis).
Ypatingi paskyrimai. Švedijos Karališkosios žemės ūkio ir miškų akademijos narys. Apdovanotas Tarptautinės sodininkystės mokslų draugijos medaliu už įžymų mokslinį indėlį. Švedijos Karališkosios mokslų draugijos narys. Upsalos Karališkosios menų ir mokslų akademijos narys. Švedijos Karališkosios inžinerijos mokslų akademijos narys. Rusijos žemės ūkio mokslų akademijos narys. Prancūzijos žemės ūkio mokslų akademijos narys. Karališkosios fizinės geografijos draugijos narys. Norvegijos žemės ūkio universiteto garbės daktaras. Helsinkio universiteto Žemės ūkio ir miškų fakulteto garbės daktaras. Estijos žemės ūkio universiteto garbės daktaras.
Nuopelnai LŽŪU, Lietuvos ir Baltijos regionui. Mårten Carlsson didžiausią dėmesį skyrė Baltijos šalių žemės ūkio universitetų, tame tarpe ir LŽŪU, bendradarbiavimo plėtrai su Šiaurės šalių žemės ūkio universitetais. Mårten Carlsson Lietuvą laikė neatskiriama bendro Baltijos jūros šalių regiono dalimi. Organizavo pastovių ryšių tarp Švedijos ir LŽŪA mokslininkų užmezgimą, Švedijos mokslininkų vizitus į LŽŪU tikslu ištirti ir padėti reorganizuoti aukštąjį žemės ūkio mokslą, dovanojo tuo metu dar labai retai naudojamų elektroninių ryšių priemonių, knygų mūsų universiteto bibliotekai. Pirmųjų LŽŪU dėstytojų vizitų, stažuočių bei darbo grupių susitikimų su Švedijos žemės ūkio universiteto mokslininkais finansavimui Mårten Carlsson tarpininkavo ir padėjo parengti sėkmingas paraiškas į tarptautinius fondus, visų pirma į Skandinavijos. Bendra šių fondų suteikta parama siekia 240 tūkst. Švedijos kronų. 1995 metais jis pirmas organizavo Šiaurės šalių žemės ūkio universitetų rektorių vizitą į LŽŪU tikslu ištirti žemės ūkio švietimo situaciją ir organizuoti aktyvius ryšius su Šiaurės šalių universitetais. Šio vizito metu buvo pasirašyta sutartis dėl NOVABA – Šiaurės šalių žemės ūkio universitetų (NOVA) bendradarbiavimo su Baltijos šalių giminingais universitetais programos įkūrimo. Šiai organizacijai jis pirmininkavo iki 2001 metų. Stiprinant bendradarbiavimo ryšius tarp Baltijos šalių universitetų, 1996 metais Mårten Carlsson iniciatyva buvo sukurta Baltijos šalių žemės ūkio universitetų bendradarbiavimo organizacija BOVA kurioje lyderio vaidmuo teko LŽŪU.
2001 metais, Šiaurės šalių tarybai labai sumažinus programos finansinį rėmimą, Mårten Carlsson, kartu su NOVA universitetu, dėjo labai daug pastangų, kad sėkmingai įkurtas ir veiksmingas bendradarbiavimas nenutrūktų. 2002 metais BOVA universitetų bendradarbiavimui koordinuoti LŽŪU įkurtas BOVA sekretoriatas, kurio veiklai finansavimą Mårten Carlsson dėka skyrė Švedijos A. ir K. Wallenberg fondas. Iš 2,5 mln. Švedijos kronų, fondo skirtų NOVA-BOVA bendradarbiavimui, apie 1,2 mln. tiesiogiai skiriama BOVA programos veiklai, t.y. trumpų intensyvių magistrantūros kursų organizavimui, bendrų magistrantūros programų, profesinių tinklų kūrimui ir jų veiklai finansuoti.
Mårten Carlsson visokeriopai skatino ir skatina aktyvią šių organizacijų veiklą. 1995 – 2003 metais Mårten Carlsson 4 kartus lankėsi mūsų universitete, dalyvaudamas Šiaurės – Baltijos šalių rektorių bei NOVABA koordinacinio komiteto posėdžiuose, susitikdamas su Universiteto akademine bendruomene.
Šiuo metu, esantis išrinktas Švedijos Karališkosios žemės ūkio ir miškų akademijos prezidentu, Mårten Carlsson ieško galimybių tolesnei Šiaurės ir Baltijos šalių žemės ūkio universitetų bendradarbiavimui bei naujų jo formų paieškai, tuo būdu likdamas vienas aktyviausių LŽŪU tarptautinio bendradarbiavimo iniciatorių ir rėmėjų.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai