Martin Vilhelmus Antonius VERSTEGEN

image-9

1999 m. birželio 15 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto taryba už nuopelnus plėtojant Lietuvos žemės ūkio universiteto bendradarbiavimą su Vakarų šalių aukštosiomis mokyklomis ir rūpinimąsi studijų pertvarka bei jų internacionalizavimu suteikė Martin Wilhelmus Antonius VERSTEGEN Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Olandijos pilietis VERSTEGEN (Martin Wilhelmus Antonius Verstegen) gimė Heldeno m. (Helden) 1941 m. kovo 31 d. 1959 m. baigė Verslo kolegiją, 1966 m. Vageningeno žemės ūkio universitete (Wageningen AU) gyvulininkystės studijas, įgydamas magistro laipsnį. Kaip perspektyvus mokslininkas gavo jaunesniojo mokslinio bendradarbio vietą universiteto Gyvulininkystės katedros Gyvulių fiziologijos laboratorijoje. Čia paruošė ir 1971 m. apgynė agrarinių mokslų daktaro disertaciją apie kiaulių energijos metabolizmą ir temperatūrą.
Dr. Verstegen toliau intensyviai dirbo mokslinį ir pedagoginį darbą Gyvulininkystės katedroje, 1978-1979 m. kėlė kvalifikaciją Ilinojaus universitetete (JAV). 1984 m. buvo išrinktas Gyvulių šėrimo katedros profesoriumi, iki šiol kūrybingai tiria kiaulių virškinimo fiziologiją, azoto įsavinimo ir patekimo į aplinką, skaito gyvulių šėrimo ir jų poveikio dalykus.
Prof. M. Verstegen – gerai žinomas gyvulininkystės specialistas ne tik Olandijoje, bet ir Europos Sąjungos šalyse. Jis – nuolatinis tarptautinių mokslinių konferencijų dalyvis, turintis bendradarbiavimo patirtį su JAV, Kanados, Kinijos ir kt. valstybių mokslininkais, kelių monografijų bendraautoris, per 200 mokslinių straipsnių autorius, paruošęs 45 mokslų daktarus.
Prof. M. Verstegen yra Vageningeno žemės ūkio universiteto Senato narys, Vageningeno universiteto ir mokslo centro mokslinių tyrimų koordinatorius. Jis – Vageningeno universiteto bendradarbiavimo sutarties, pasirašytos 1998 m. su mūsų universitetu, iniciatorius ir pagrindinis įgyvendintojas. Kaip atsakingas partneris, padėjo realizuoti TEMPUS projektą „Studijų išvystymas ir pertvarkymas Lietuvos žemės ūkio aukštosiose mokyklose”. Prof. M.Verstegen aktyviai prisideda įgyvendinant naują tarptautinę magistrantūros studijų internacionalizavimo TEMPUS projektą dėl mūsų diplomų tarptautinio pripažinimo Baltijos šalyse ir Vakarų partnerių universitetuose. Pas jį kelia kvalifikaciją mūsų universiteto dėstytojai. Profesorius kelis kartus lankėsi mūsų universitete, skaitė paskaitas Agronomijos fakulteto dėstytojams.
Prof. M. Verstegen teikia metodinę paramą dėl žemės ūkio mokslo ir studijų integravimo Lietuvoje pagal Olandijos pavyzdį.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai