Mykolas JANKAUSKAS

image-4

1994 m. rugsėjo 6 d. Lietuvos žemės ūkio akademijos mokslinė taryba už miškotvarkos pagrindų sukūrimą Lietuvoje, miškų ūkio gamybos ir mokslo plėtojimą, tos srities specialistų rengimą suteikė Mykolui JANKAUSKUI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

MYKOLAS JANKAUSKAS gimė 1905 m. rugpjūčio 9 d. Šniūruose, Panevėžio apskr., Pušaloto valsč. 1925 m. baigė Panevėžio gimnaziją, o 1929 m. – ŽŪA Miškininkystės skyrių. Dar studijuodamas dirbo Akademijoje laborantu. Baigęs mokslą, 1929-1942 m. dirbo Miškų departamente matininku, taksatoriumi, būrio vedėju, miškotvarkos viršininku. 1942-1944 m. dirbo Šiaulių miškų urėdijos urėdu-inspektoriumi, 1944-1945 m. – Vyriausiosios miškų valdybos vyr. inžinieriumi, 1945-1946 m. – Lietuvos miškotvarkos kontoros valdytoju, 1946-1949 m. – šios kontoros vyr. inžinieriumi. Be to, 1945-1949 m. buvo Vilniaus universiteto Miškų ūkio fakulteto Miško ūkio ekonomikos ir organizacijos katedros vedėju, dėstė miško taksaciją, miškotvarką. 1949-1952 03 20 – LŽŪA Miškų ūkio fakulteto dekanas. 1950-1976m. – Lietuvos miškų instituto Miško ūkio ekonomikos ir organizacijos skyriaus vedėjas. 1955 m. apgynė ž.ū. mokslų kandidato disertaciją, 1969 m. – biol. mokslų daktaro disertaciją. 1970 m. jam suteiktas biologijos mokslų daktaro laipsnis, o 1972 m. – profesoriaus vardas. 1976-1989 m. dirbo Miškų instituto vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, konsultantu.
M.Jankauskas vienas iš žymiausių Lietuvos miškotvarkos ir miško taksacijos specialistų. Pirmojo pokario originalaus vadovėlio “Miško taksacija” (1951) autorius. Taip pat parašė knygas “Maumedžiai Lietuvos TSR miškuose ir parkuose ir jiems auginti perspektyvos” (1954), “Miškų ūkio organizavimas kolūkiuose” (1959) ir kitas. Įvairiuose leidiniuose išspausdinti straipsniai bei kitos publikacijos sudaro apie 120 spaudos lankų, verstinė specialioji literatūra – apie 90 spaudos lankų. Pažymėtina plati jo visuomeninė veikla. Aktyviai dalyvavo įvairių respublikinių bei vietinių komisijų darbe, ypač gamtos apsaugos klausimais. Yra Lietuvos miškininkų sąjungos, Gamtos apsaugos, Medžiotojų ir Žvejų draugijų garbės narys.
MYKOLAS JANKAUSKAS mirė 1999 m. kovo 9 d. , palaidotas Karmėlavos kapinėse.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai