Petras-Povilas LUKOŠEVIČIUS

image-2

1992 m. lapkričio 29 d. Lietuvos žemės ūkio akademijos taryba už lietuvių išeivių jėgų dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo organizavimą ir už žemės ūkio mokslo plėtotę, suteikė Petrui-Povilui LUKOŠEVIČIUI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

PETRAS-POVILAS LUKOŠEVIČIUS gimė 1920 m. gegužės 19 d. Kretingos apskr., Kartenos valsč., Kulupėnų k.
1940 m. baigė Kretingos Pranciškonų gimnaziją, 1941-1944 m. studijavo Žemės ūkio akademijoje. 1944 m. rudenį pasitraukė į Vakarus, tęsė žemės ūkio studijas Bonnos universitete. 1948 m. jį baigė (diplominis darbas – apie Lietuvos pienininkystę 1929-1939 m.). Emigravo į Kanadą ir penkis metus dirbo daržininku pas vieną milijonierių. 1953-1956 m. tęsė žemės ūkio studijas Monrealio McGill universitete, kur gavo magistro laipsnį, o 1962 m. sėkmingai apgynė daktaro disertaciją (“Kai kurių aplinkos faktorių įtaka rudosioms miežių kūlėms”). Po to prasidėjo vaisingas darbas Kanados žemės ūkio tyrimų įstaigose. Jo tyrimų objektas – tabakas, išvedė naują cigarinio tabako veislę. Nuo 1970 m. dirbo mokslo organizatoriaus darbą: buvo L’Assomption tyrimo centro direktoriumi; 1981 m. – skiriamas dirbti į visos Kanados tyrimų centrą Otavoje, tampa vienu iš ministro patarėju; 1982 m. – Kvebeko tyrimų generalinio direktoriaus padėjėju, atsakingu už įvairių regiono tyrimo stočių programų įgyvendinimą.
1985 m., sulaukęs 65 metų, P.P. Lukoševičius išeina į pensiją.
Gamtos apdovanotas dideliais organizaciniais gabumais įsijungia į visuomeninį darbą Lietuvos labui. Atvykęs į Kanadą, Petras Lukoševičius visa galva pasineria į lietuvių bendruomenės visuomeninę veiklą. 1992 m. skiriamas Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovu Lietuvoje. Atvykęs į Lietuvą įkūrė Pasaulio lietuvių bendruomenės būstinę Vilniuje ir jai vadovauja.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai