Tlektes Isabaevič JESPOLOV

image-19

2013 m. lapkričio 27 d. Aleksandro Stulginskio universiteto senatas už nuopelnus žemės ūkio mokslui, atvirumo ir bendradarbiavimo su Aleksandro Stulginskio universitetu plėtojimą suteikė Tlektes Isabaevič Jespolovui Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Tlektes Isabaevič Jespolov 1978-1981 m. studijavo buvusio Visasąjunginio hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo instituto (VNIIGIM) aspirantūroje. 1982 m. sėkmingai apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją, susijusią su vandens ištekliais ir pradėjo dirbti Kazachijos žemės ūkio institute lektoriumi, docentu, mokslinės laboratorijos vedėju. 1993 m. paskirtas Alma Atos Verslo kolegijos direktoriumi, vėliau – Verslo-pedagoginės akademijos rektoriumi. 1997 m. apgynė ekonomikos mokslų daktaro disertaciją. 2001 m. jam suteiktas profesoriaus vardas.
Nuo 2001 m. T. I. Jespolov yra Kazachijos nacionalinio agrarinio universiteto rektorius. Jo rūpesčiu buvo įdiegta trijų pakopų studijų struktūra, įvesta kreditų sistema. Siekiant tapti pasaulinio lygio universitetu, pradėjo bendradarbiauti su Europos universitetais. Universitetas buvo priimtas į Europos universitetų erdvę, pasirašant Bolonijos deklaraciją. Šiuo metu universitetas yra pasirašęs 54 sutartis su užsienio universitetais.
T. I. Jespolov buvo akademinio mobilumo pradininkas ir iniciatorius bei daugelio tarptautinių studijų programų vadovas (TEMPUS, ERASMUS, MUNDUS). Aktyvi rektoriaus veikla įgalino Kazachijoje įdiegti Europos kreditų sistemą. Jam vadovaujant buvo sėkmingai tarptautinių ekspertų akredituotos magistrų programos „Žemės ūkio vadyba“ ir „Agroekologija“. 2001 m. Universitetas tapo pasaulinio žemės ūkio universitetų konsorciumo nariu, kur rektorius yra vykdomojo komiteto narys. Konsorciume jis atstovauja Centrinės Azijos ir Kazachijos žemės ūkio universitetus. T. I. Jespolov yra nepriklausomų šalių sandraugos žemės ūkio universitetų tarybos pirmininkas. Jam vadovaujant buvo paruoštas strateginis universiteto planas 2010-2015 m., kuris numatė gaires universitetui tapti nacionaliniu moksliniu universitetu. Šiuo metu tai pirmas Kazachijos universitetas integruojantis studijas, mokslą ir verslą.
Kaip mokslininkas, T. I. Jespolov yra ekonomikos mokslų daktaras, profesorius, Kazachijos nacionalinės mokslų akademijos akademikas, tarptautinės Nebolsino premijos laureatas. Vysto efektyvios rinkos žemės ūkyje vystymo koncepciją naudojant didelių ir vidutinių komercinių ūkių ir kooperatyvų sukūrimą. Taip pat jis sukūrė ekonomistų-fermerių mokslo mokyklą, parengė daug mokslo kandidatų ir daktarų, yra virš 300 mokslinių straipsnių, 11 vadovėlių ir monografijų, 15 mokslinių rekomendacijų, 12 išradimų autorius.
Už didelį indėlį vystant žemės ūkio mokslą ir studijas yra išrinktas šalies ir užsienio akademiku: Kazachijos nacionalinės mokslų akademijos, Rusijos žemės ūkio akademijos, Ukrainos nacionalinės žemės ūkio akademijos ir kt. 2007 m. jam suteiktas geriausio Kazachijos rektoriaus titulas.
2011 m. Aleksandro Stulginskio universitetas pasirašė bendradarbiavimo su Kazachijos nacionaliniu agrariniu universitetu sutartį. Sutarties pagrindu vyksta nuolatiniai studentų ir dėstytojų mainai. ASU nuolatos studijuoja bakalaurantai, magistrantai ir doktorantai iš Kazachijos, o Kazachijos nacionaliniame agrariniame universitete jau kelintą kartą skaito paskaitas ASU dėstytojai.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai