Vaidotas ANTANAITIS

image-6

1997 m. sausio 28 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto taryba už nuopelnus ruošiant aukštos kvalifikacijos specialistus ir mokslininkus, Lietuvos miškų tvarkymo pagrindų sukūrimą ir aktyvią veiklą atkuriant ir stiprinant Lietuvos valstybingumą, suteikė Vaidotui Antanaičiui Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Vaidotas Antanaitis gimė 1928 m. rugpjūčio 27 d. Antanavoje (Panevėžio rj.), mokytojų šeimoje. Baigęs gimnaziją Kaune 1947 m. pradėjo studijas Vilniaus universiteto Miškų ūkio fakultete, o nuo 1949 m. jas tęsė Leningrado miško technikos akademijoje. 1952 m. pradėjo dirbti Maskvos miškotvarkos įmonėje. 1954-1957 m. mokėsi Maskvos miško technikos instituto aspirantūroje, o ją baigęs dirbo Mūsų girių” redaktoriaus pavaduotoju. 1958 m. apgynęs žemės ūkio mokslų kandidato (daktaro) disertaciją, buvo paskirtas Lietuvos Miško projekto” vyriausiuoju inžinieriumi. Daug prisidėjo prie Lietuvos miškų tvarkymo tobulinimo.
1959 m. V. Antanaitis pradėjo dirbti Žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete dėstytoju. 1962 m. jam suteiktas docento, o 1969 m. – apgynus žemės ūkio mokslų daktaro (habilituoto daktaro) disertaciją, 1972 m. profesoriaus mokslinis vardas. 1974-1989 m. V. Antanaitis buvo Miškotvarkos katedros vedėjas, 1993-1994 m. – Miškotvarkos katedros profesorius. 1992 m. jam suteiktas Lietuvos miškininkų sąjungos garbės nario vardas.
Daug jėgų ir energijos prof. V. Antanaitis paskyrė moksliniam darbui. Jo pastangų dėka katedroje pradėti, o vėliau smarkiai išplėsti užsakomieji tyrimai, įsteigta aspirantūra. Jis buvo daugelio mokslinių konferencijų, pasitarimų miškotvarkos ir miško taksacijos, miško našumo, miško ekosistemų stabilumo ir kt. klausimais organizatorius. Parengė 17 mokslo daktarų ir 2 habilituotus daktarus. Prof. V. Antanaitis vienas ir kartu su kitais yra parašęs vadovėlius Miškotvarka” (1968, 1988), Miško taksacija” (1970), monografijas Miško prieaugis” (1969, 1981 rusų k., 1985 – kinų k.), Miško našumas” (1989, vokiečių k.) ir kitas knygas, daugybę straipsnių. Prof. V. Antanaitis daug nusipelnė stiprinant miškotvarkos katedros mokymo bazę.
Nuo pat Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio įsikūrimo prof. V. Antanaitis aktyviai dalyvavo jo veikloje, buvo Akademijos sąjūdžio grupės įkūrimo iniciatorius, Kauno Sąjūdžio tarybos ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio tarybos narys. 1989 m. jis buvo išrinktas buvusios SSRS liaudies deputatu ir Aukščiausiosios Tarybos nariu. Prof. V. Antanaitis aktyviai dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrime, 1990 m. buvo paskirtas Lietuvos miškų ūkio ministru, pradėjo miško ūkio ekonominę reformą. 1992-1993 m. jis buvo Lietuvos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Vokietijoje, 1996-1998 m. – Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentu.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai