Veronika VASILIAUSKIENĖ

image-15

2007 m. gruodžio 19 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už nuopelnus Lietuvos mokslui, už žemės ūkio plėtros veiklą ir paramą keliant Universiteto mokslininkų kvalifikaciją. suteikė Veronikai VASILIAUSKIENEI Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Veronika Vasiliauskienė gimė 1935 12 15, Aukštelkų k., Radviliškio r.
Habil. dr. (biomedicinos m.), prof.
Vyras Stasys (g.1933), dr., ekonomistas. Vaikai – Asta (g.1961), socialiniai m., Ramūnas (g.1963), gyd.
Mokslai. 1945–1948 mokėsi Aukštelkų prad. m-kloje, 1948–1954 – Radviliškio vid. m-kloje, 1954–1959 studijavo LŽŪA Agronomijos fak., 1970–1972 – LŽI aspirantūroje.
Darbinė veikla. 1959–1961 – Šilutės r. augalų apsaugos agronomė, 1962–1970 – Šilutės ŽŪT dėst., 1973–1980 – LŽI jaun., vyr. mokslo darb., 1981–1985 – LŽI Vokės fil. vyresn. mokslo darb., 1986–1995 – dir. pav., 1992–1996 – LŽI t-bos pirm., nuo 1995 – Lietuvos moksl. akademijos Ž. ū. ir miškų mokslų sk. pirm., prezidiumo narė, 2001–2004 – Lietuvos moksl. akademijos moksl. sekr., nuo 2005 – viceprezidentė, MA prezidiumo narė.
Faktai. Dirbo Vyriausybės kons. ž. ū. klausimais (1993). Lietuvos mokslo t-bos narė (1999–2003). Lietuvos moksl. premijų k-to mokslinė sekretorė (1999–2006). Ž. ū. mokslų tarybos pirm. pav. (1992), pirm. (1995–1996), pirm. I pav. (1999), pirm. (nuo 2000), LR ŽŪM kolegijos (nuo 2002), Kaimo plėtros t-bos (2002–2007), LŽŪU ir LAEI t-bų (nuo 2003) narė. 8 parengtų ir apgintų dr. disert. vadovė. 16 apgintų dr. disert. komitetų narė. Buvo 10 habil. darbų k-tų pirm. (3) ir narė (7), kurių aut. suteikti habil. dr. laipsniai. 155 moksl. ir 160 populiarių str., brošiūrų aut.. Monografijos „Lietuvos dirvožemiai“ bendraaut. ir viena iš sudarytojų (2001). Tyrimų rezultatai skelbti tarptaut. pievininkystės sesijose ir kongresuose (Vokietijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Rusijoje ir kitur). Už kūrybinį indėlį darbe (su bendraaut.) „Agronomiškai racionalios ir ekologiškai saugios lauko kultūrų tręšimo sistemos moksliniai pagrindai“ buvo paskirta Valst. premija (1987). Įteiktas LR Seimo atminimo medalis (2005), LR ŠMM padėkos raštas už kūrybingą akademinę veiklą ir svarų įnašą į ž. ū. moksl. (2005), LŽŪU medalis už nuopelnus (2005), ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius (2006). Apdovanota LR Ministro Pirmininko padėkos raštu LŽI 50-mečio proga (2006). LR ŽŪM konkurse „Lietuvos kaimo spindulys 2006“ nominuota „Mokslo naujovių skleidėja“

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai