Voldemārs STRĪĶIS

image-11

2003 m. gegužės 27 d. Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas už ilgalaikių santykių tarp LŽŪU ir Latvijos ŽŪU plėtotę ir paramą rengiant aukščiausiosios kvalifikacijos ekonomikos specialistus suteikė Voldemārs STRĪĶIS Garbės daktaro (Doctor Honoris Causa) vardą.

Voldemārs STRĪĶIS (liet. V. Strykis) gimė 1936 m. vasario 24 d. Lietuvoje, Mažeikių rajono Geidžių kaime latvių šeimoje. 1947 m. baigęs Geidžių pradinę, 1950 m. Tirkšlių septynmetę ir 1952 m. Plikšių žemės ūkio mokyklą, žemės ūkio mokslų tobulinti įstojo į Klaipėdos žemės ūkio technikumą. Trejetą metų pasimokęs Voldemaras buvo pakviestas mokytis į savo etninę Tėvynę ir 1956 m. baigė Latvijos Kazdangos žemės ūkio technikumą. Nuosekliai tęsdamas visas žemės ūkio studijų pakopas, V.Strykis įstojo į Latvijos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultetą, jį 1961 m. baigė ir tapo diplomu otu agronomu. Pora metų padirbėjęs Talsų rajono žemės ūkio valdybos agronomu, vėl ėmė gilintis į agrarinius mokslus, šį kartą pasirinkdamas žemės ūkio ekonomiką. 1963-1967 m. dirbo Latvijos žemės ūkio akademijos Ekonomikos laboratorijos moksliniu bendradarbiu, kurį laiką vedėju. 1967 m. V.Strykis apgynė ekonomikos kandidato disertaciją ir nuo tol mokslinę ir pedagoginę veiklą susiejo su Ekonomikos katedra. 1967-1969 m. dirbo vyr. dėstytoju, 1969-1986 m. docentu, nuo 1986 m. – profesoriumi. 1987-1989 m. vadovavo šiai katedrai.
Didelę savo veiklos dalį V.Strykis paskyrė aukštųjų studijų organizavimui. Beveik 20 metų (1968-1987) jis vadovavo naujai susikūrusiam Latvijos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetui, 1987-1990 m. buvo šios akademijos studijų prorektorius, 1992-2001 m. – rektorius. Jis skatino sparčius universiteto pokyčius, posūkį į vakarietišką studijų sistemą. Buvo Latvijos aukštųjų mokyklų rektorių tarybos narys, kurį laiką – pirmininkas. Jis taip pat vienas iš Baltijos šalių agrarinių akademijų tarybos (BOVA) organizatorių, 1992-2001 m. jos narys. Dalyvavo analogiškos Šiaurės šalių tarybos (NOVA) veikloje. Vadovavo ir tebevadovauja daugeliui tarptautinių mokslo programų ir projektų, dalyvavo daugelyje tarptautinių seminarų ir mokslo forumų. 1999 m. inicijavo tarptautinę magistrantūros programą „Ekonomika ir agroverslas“, kurioje studijuoja magistrantai ir iš Lietuvos. Jis daugelio mūsų „Alma mater“ renginių dalyvis, dažnai palydimas ir gausios latvių studentų delegacijos, taip skatinant latvių studentų domėjimąsi mūsų šalimi, kultūra, ekonomika.
1992 m. V.Strykis buvo išrinktas Latvijos žemės ir miškų ūkio mokslų akademijos nariu, 1992-1999 m. buvo jos prezidentas, ligi šiol – jos Ekonomikos skyriaus vedėjas. Nuo 1993 m. – Latvijos mokslo tarybos narys. Jis daugelio mokslo ir metodinių veikalų autorius ar bendraautoris. Iš jų paminėtini: „Javininkystės ekonomika“ (1965), „Žemės ūkio ekonomikos praktikumas“ (1972, 1989), „Žemės ūkio ekonomika“ (1980), „Latvijos Respublikos agrarinė politika. Žemės ūkis“ (1991), „Latvijos žemės ūkio moksliniai pagrindai“ (1999), „Laukai – Latvijos širdis“ (2002), „Žemė – mano, tavo, mūsų“ (2002) ir kt. Kaip mokantis lietuvių kalbą ir žinantis Lietuvos aktualijas, V.Strykis kasmet recenzuoja po kelias Lietuvos mokslininkų daktaro disertacijų santraukas, taip pat mokslo darbus, skelbiamus Latvijos ŽŪU mokslo darbų rinkiniuose. Jo mokslinių interesų sritys: javininkystės ekonomika, agrarinė politika, žemės ūkio mokslinis aprūpinimas, kaimo plėtros politika, studijų ir mokslo integracija, tarptautinis bendradarbiavimas ir kt. 1992 m. V.Strykiui suteiktas žemės ūkio mokslų daktaro (atitinkantis habilituotą daktarą) laipsnis, o 1996 m. – Latvijos mokslų akademijos Garbės daktaro vardas.
Už aktyvią mokslinę ir tarptautinę mokslo ir studijų organizacinę veiklą V.Strykis 1996 m. išrinktas Švedijos karališkosios žemės ir miškų akademijos užsienio nariu, o 1997 m. – Rusijos žemės ūkio mokslų akademijos užsienio nariu. Už nuopelnus tautai ir valstybei V.Strykis apdovanotas Latvijos Respublikos „Trijų žvaigždžių“ ordinu, už tarptautinį bendradarbiavimą – Norvegijos šv. Olavo ordinu, kitais savo šalies ir užsienio žymenimis.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai