Doc. Juozas TATORIS

image-82

Septintasis akademijos rektorius (1953-1957)

Juozas TATORIS gimė 1905 08 31 Ubiškiuose, Biržų r., mirė 1977 06 26 Kaune.

Žemės ūkio mokslų kandidatas (1963), nusipelnęs agronomas (1965). 1935 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, 1937-1940 – Kėdainių žirgyno agronomas, Raseinių žemės ūkio mokyklos dėstytojas. 1940-1941 – Belvederio aukštesniosios pienininkystės mokyklos, 1944-1952 – Belvederio pienininkystės technikumo direktorius. 1952-1953 – Gyvulininkystės ir veterinarijos instituto veisimo sektoriaus vedėjas. 1952 ir 1957-1958 – LTSR žemės ūkio ministro pavaduotojas. Nuo 1953 dėstė Žemės ūkio akademijoje, 1953-1956 – rektorius, 1960-1966 – Žemės ūkio įmonių organizavimo katedros vedėjas, nuo 1966 – mokslo reikalų prorektorius; docentas (1964).

Paskelbė darbų apie Lietuvos juodmargių galvijų mišrinimą su Lietuvos žalaisiais, šiaudų paruošimą šėrimui, gyvulininkystės produkcijos didinimą, jos savikainos mažinimą.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai