Doc. Zigmas URBONAS

image-85

Devintasis universiteto (akademijos) rektorius (1962-1975)

Zigmas URBONAS gimė 1928 10 04 Pavilnutyje,Šilutės r.

Žemės ūkio mokslų kandidatas (1969), nusipelnęs agronomas (1965). 1952 baigęs Žemės ūkio akademiją, iki 1954 dėstė Dotnuvos žemės ūkio mokykloje. 1954-1955 – Vilniaus žemės ūkio mokyklos, 1955-1956 – Vilniaus zootechnikumo, 1956-1959 – Šiaulių agrozootechnikumo direktorius. 1959-1961 – Šiaulių r. vykdomojo komiteto pirmininkas. 1961-1962 – Vyriausiosios tarybinių ūkių valdybos prie LTSR MT viršininkas. 1962-1975 – Žemės ūkio akademijos rektorius, 1972-1976 dar ir Ž.emės ūkio gamybos valdymo katedros vedėjas; docentas (1970). Nuo 1976 – Žemės ūkio ekonomikos instituto Darbo jėgos prognozavimo sektoriaus vedėjas.

Yra rašęs apie tai, kiek kokių žemės ūkio specialistų reikia Lietuvos ūkiams ir rajonams.Paskelbė darbų Lietuvos žemės ūkio aprūpinimo specialistais bei cukrinių runkelių auginimo naujų technologijų diegimo klausimais.

Nepriklausomybės metais Zigmas Urbonas žemės ūkio ministro patarėjas ryšiams su Lietuvos Respublikos Seimu ir Vyriausybe, Lietuvos žemės ir miškų ūkio visuomeninių ekspertų kolegijos pirmininkas.

2003-2004 m. Zigmas Urbonas inicijavo: įrašymą į Lietuvos kultūros vertybių registrą reikšmingą Lietuvos kultūrai ir jos mokslui unikalių tarptautinių Baltijos trianguliacijos grandinės geodezinių matavimų „Švėkšnos bazė“ (1929 m.) trianguliacijos punktus: Švėkšnos ir Skomantų; 2006 m. birželio 2 d. vykusios Švėkšnoje švietėjišką konferenciją „Švėkšna — žymi kultūros vertybių puoselėtoja“.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai