Prof. habil. dr. Albinas KUSTA

image-88

Dvyliktasis universiteto rektorius (1994-2004)

Albinas KUSTA gimė 1940 10 26 Utenos r. Kustų k.

1958 baigė Užpalių (Utenos r.) vidurinę mokyklą; 1958-1963 studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar Lietuvos žemės ūkio universitetas), 1965-1968 – LŽŪA aspirantas.1963-1965 dirbo Skuodo MSV darbų vykdytoju, 1968-1972 – LŽŪA asistentas, 1972-1973– LŽŪA Hidroįrengimų katedros vyr. dėstytojas, 1973-1978–docentas, 1978-1980 – vyr. moksl. bendradarbis, 1980-1985 – LŽŪA Hidrotechnikos katedros vedėjas, docentas, 1985-1990– Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fak. dekanas, nuo 1994 m. – LŽŪA (nuo 1996 m. – LŽŪU) iki 2004 rektorius, nuo 2004 – LŽŪU mokslo prorektorius.

Apgynė disertacijas: technikos mokslų kandidato (1968), žemės ūkio mokslų daktaro (1988); suteikti vardai: docento (1975), profesoriaus (1990, nostrifikuota 1993).

Knygų: „Siurbliai ir siurblinės” (1975), „Žemės ūkio vandentieka” (1977), „Žemės ūkio kultūrų drėkinimo režimas” (1984), „Žemės ūkio ir gyvenamųjų vietovių vandentieka“ bendraautorius., daugiau nei 100 mokslinių straipsnių, publikuotų Lietuvos ir užsienio spaudoje, autorius ar bendraautorius.

Lietuvos MA narys korespondentas, Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslo prorektorius, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos narys, buvęs pirmininkas, Vandens problemų tarybos prie Lietuvos MA prezidiumo pirmininkas, Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorių konferencijos, Šiaurės ir Baltijos žemės ir veterinarijos universitetų rektorių asociacijos narys.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai