BPD 1.3 priemonės projektai

Visuomenės informavimas ir mokymas – aplinkos kokybės gerinimo ir žalos aplinkai prevencijos priemonė (VIMAK)

Trumpas projekto esmės apibūdinimas

Visuomenės informavimas apie aplinkos, maisto produktų, geriamo vandens kokybei keliamus reikalavimus, ekologinės gamybos principus, aplinkosaugos specialistų rengimą; švietimas apie šachtinių šulinių tinkamą įrengimą bei neigiamos žemės ūkio įtakos  aplinkos kokybei mažinimo galimybes. Visuomenės informavimas ir mokymas vykdomas seminarų ir mokymų metu, taip pat informacija teikiama konsultacijose bei informaciniuose-pažintiniuose leidiniuose. Visuomenei organizuojamos akcijos, kuriu metu suteikiama galimybė išsitirti šachtinių šulinių vandens, dirvožemio ir augalinės masės kokybę.

Pagrindiniai laukiami rezultatai

Suteikus visuomenei daugiau žinių apie žemės ūkio poveikį aplinkai, apie kokybiškus maisto produktus bei jų įtaką žmonių sveikatai, išsamiau aptarus ekologinės gamybos klausimus, gerės ekologiškų produktų vartojimo rezultatai, kas paskatins ūkininkus imtis ekologinės gamybos.

Pagal sukauptus duomenis parengtas ir išleistas leidinys bei sukurta kompiuterizuota duomenų bazė bus prieinama visų regionų gyventojams. Tai padės mažinti regionų aplinkosauginio išsivystymo skirtumus.  Be to, analizių rezultatai bus svarbūs įgyvendinant Valstybinę vandenų taršos iš žemės ūkio šaltinių mažinimo, Nacionalinę žemės ūkio ir kaimo plėtros bei kitas programas.

Kita svarbi informacija:

Projektas bus naudingas šioms  tikslinėms grupėms: įvairių Lietuvos rajonų bendruomenėms, ekologinės gamybos ūkininkams, švietimo įstaigoms, ruošiančioms aplinkosaugos specialistus.

Paraiškos registravimo numeris – Nr. BPD 2004-ERPF-1.3.0-05-06/0053

BPD priemonė – 1.3 „Visuomenės informavimas ir mokymas – aplinkos kokybės gerinimo ir žalos aplinkai prevencijos priemonė (VIMAK)“

Vykdytojas– Lietuvos žemės ūkio universitetas

Projekto veiklos vieta – Lietuvos regionai

Skirta paramos suma – bendra projekto vertė – 153 356 Lt, iš kurių: specialiosios Europos regioninės plėtros fondo lėšos – ES lėšos – 89 907 Lt, bendrojo finansavimo lėšos – valstybės biudžeto lėšos – 29 969 Lt, projekto vykdytojo indėlis – 33 480 Lt.

Projekto pradžia – 2007 m. sausis
Projekto pabaiga – 2008 m. gegužė
Projekto administravimo grupė:
Jolanta Treinytė, projekto vadovė
Alina Žvirblienė, projekto finansininkė
Jūratė Ulianskienė, projekto administratorė
Telefonas – 8 37 75 22 02
Faksas – 8 37 75 22 02
El. pašto adresastreinyte@gmail.com

image-1