Infrastruktūros modernizavimas biomasės resursų valdymo ir konversijos technologijų mokslo bei studijų plėtrai

Trumpas projekto esmės  apibūdinimas

Siekiama modernizuoti mokymosi aplinką, užtikrinant aukštesnę universiteto padaliniuose teikiamų paslaugų kokybę.  Palaipsniui kurti tinkamas sąlygas dinamiškai mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bazei universitete, efektyviai dalyvaujant Lietuvos mokslo ir studijų sistemoje. Siekiama užtikrinti pakankamus išteklius ir infrastruktūrą mokslui ir studijoms, taip pat dėstytojų, mokslininkų, tyrėjų kvalifikacijos tobulinimui bei jos palaikymui Biomasės inžinerijos srityje

Pagrindiniai laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą bus:

  • Sukurta nauja Organinių atliekų perdirbimo ir Biodujų energetikos laboratorija.
  • Atnaujinta  įranga biomasės laikymo ir perdirbimo laboratorijoje bei biodegalų ir bioalyvų savybių tyrimamo laboratorijose.
  • Atnaujintos darbo vietos magistrantams bei pagrindinių studijų studentams (viso apie 440 per metus).
  • Atnaujintos darbo vietos dėstytojams ir mokslininkams (5-kiose laboratorijose)

Kita svarbi informacija

Projektas bus naudingas: magistrantams, doktorantams, dėstytojams, mokslininkams.

Paraiškos registravimo numeris – Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-0.3-05/0049

BPD priemonė  –  1,5  Darbo rinkos, švietimo profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

Vykdytojas – Lietuvos žemės ūkio universitetas

Projekto veiklos vieta – Lietuvos žemės ūkio universitetas

Skirta paramos suma – 1 257 671,95Lt

Projekto pradžia  – 2006 m. liepa

Projekto pabaiga  – 2007 m. spalis

Projekto administravimo grupė                                         

Audrius Žunda, projekto vadovas

Egidijus Zvicevičius, projekto administratorė

Kristina Atkočiūnaitė, projekto finansininkė

Rita Šlančauskienė,  projekto viešųjų pirkimų  specialistė

Telefonas: 8 37 75 2369

Faksas: 8 37 75 2324

El. pašto adresas:  Audrius.zunda@lzuu.lt ; Egidijus.zvicevicius@lzuu.lt

image-1

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai