Biomasės resursų valdymo ir konversijos technologijų mokslo ir studijų plėtra

Trumpas projekto esmės apibūdinimas

Projektas skirtas naujos magistratūros studijų specializacijos „Biomasės inžinerija“ sukūrimui LŽŪU Žemės ūkio Inžinerijos fakultete. Siekiama pagerinti magistrantų studijų kokybę ir pakelti jų kompetencijos lygį Biomasės resursų valdymo ir konversijos technologijų srityje. Siekiama plėtoti  mokslinius – tiriamuosius darbus biomasės, kaip žaliavos ne tik maisto pramonei, auginimo, paruošimo, konversijos technologijų tobulinimui.

Pagrindiniai laukiami rezultatai

Įgyvendinus projektą bus:

  • Sukurta studijų specializacijos programa naujai magistrantūros specializacijai „Biomasės inžinerija“.
  • Sukurti 4 nauji studijų dalykai, tam sukurtos naujos mokymo metodinės priemonės (konspektai bei laboratorinių darbų /pratybų  metodiniai nurodymai, vadovėlis, medžiaga nuotolinėms studijoms), atnaujinta programinė įranga inžinerinio projektavimo klasėje.
  • Stažuotėse ir praktikose savo kvalifikaciją pakels 17 magistrantų, 3 jauni mokslininkai.

Kita svarbi informacija:

Projektas bus naudingas: magistrantams,  mokslo daktarams – stažuotojams.

Paraiškos registravimo numeris  – Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0048

BPD priemonė – 2.5.Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

Vykdytojas – Lietuvos žemės ūkio universitetas

Projekto veiklos vieta  –  Lietuvos žemės ūkio universitetas

Skirta paramos suma  – 411 476 Lt

Projekto pradžia – 2006 m. birželis

Projekto pradžia – 2006 m. birželis

Projekto pabaiga – 2008 m. gegužė

Projekto administravimo grupė

  • Jonas Čėsna, projekto vadovas
  • Audrius Žunda, projekto administratorius
  • Vaida Mickytė, projekto finansininkė
  • Rita Šlančauskienė,  projekto viešųjų pirkimų  specialistė

Telefonas – 8 37 75 2 332,    8 37 75 2369

Faksas – 8 37 75 23 24

  • Projekto plakatas

El. pašto adresas – jonas.cesna@lzuu.ltaudrius.zunda@lzuu.lt

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai