Apie mus

image (27)

Direktorius prof. habil. dr. Rimantas Velička

Rapsų g. 7, Noreikiškės, Kauno r.
Tel. nr.: 8 37 752 217; 8 37 788 161
Faksas: 8 37 752 320


Aleksandro Stulginskio  universiteto Bandymų stotis  įkurta 1978 metais buvusio bandymų lauko bazėje. Ji skirta Universiteto dėstytojų, mokslinių bendradarbių bei studentų moksliniam ir studijų darbui, o taip pat pačios stoties darbuotojų moksliniam tiriamajam darbui.

Bandymų stoties misija

plėtoti fundamentinius ir taikomuosius tyrimus prioritetinėse žemės ūkio mokslo srityse, ypatingą dėmesį skiriant tyrimų aktualumui, jų svarbai Lietuvos žemės ūkiui ir ekonomikai. Kurti ir skleisti pažangiausias biologines, žemės ūkio išteklių darnaus naudojimo bei plėtros žinias ir patirtį.

Pagrindinės Bandymų stoties funkcijos:

  1. Sudaryti sąlygas vykdyti fundamentinius ir taikomuosius žemės ūkio mokslo tyrimus Universiteto mokslininkams;
  2. Kaupti, apibendrinti ir skleisti žemės ūkio mokslo ir technologijų naujoves;
  3. Sudaryti palankias sąlygas ir galimybes bandymų vykdytojams naudotis stoties įranga, laboratorijomis, technika ir inventoriumi bei pagalbinio personalo paslaugomis;
  4. Teikti studentams techninę ir metodinę pagalbą, sudaryti jiems sąlygas Bandymų stotyje mokytis žemės ūkio darbų, atlikti mokomąsias praktikas;
  5. Organizuoti kartu su Universiteto institutais bandymų apžiūras, lauko dienas, konferencijas, seminarus, pasitarimus;
  6. Dalyvauti bakalaurų, magistrantų, doktorantų mokslo ir studijų procese;
  7. Teikti konsultacijas žemės ūkio specialistams, ūkininkams.