Žemdirbio vasara 2015

Birželio 18 dieną Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje vyko mokslinė-praktinė konferencija ir šiuolaikinių augalininkystės technologijų apžiūra „Žemdirbio vasara 2015: Augalų mitybos aktualijos šiuolaikinėje žemdirbystėje“. Renginį organizavo Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius.

Renginys prasidėjo ASU Bandymų stoties direktoriaus prof. habil. dr. Rimanto Veličkos, ASU rektoriaus prof. dr. Antano Maziliausko, Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus Rimanto Krasuckio, šio departamento Augalininkystės skyriaus vedėjo Vidmanto Ašmono, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktoriaus, ASU Tarybos pirmininko dr. Edvardo Makelio, LAMMC direktoriaus, LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininko prof. habil. dr. Zenono Dabkevičiaus, ministro pirmininko patarėjo žemės ūkio klausimais Adolfo Damanskio, ASU mecenatams atstovavusio bendrovės „Lytagra“ generalinio direktoriaus Adomo Balsio sveikinimo žodžiais ir renovuotos Bandymų stoties atidarymo iškilmėmis.

Konferencija vyko naujai įrengtoje erdvioje Bandymų stoties auditorijoje – joje vos tilpo visi susirinkusieji. Universiteto mokslininkai ir kitų institucijų specialistai supažindino su dabarties ūkininkavimo problemomis, naujausia žemės ūkio technika, naujomis mokslo rekomendacijomis, buvo pristatyti ASU Bandymų stotyje atliekami aktualūs tręšimo tyrimai, mokslininkai ir firmų specialistai pasidalino patirtimi ir suteikė praktinių patarimų visiems susidomėjusiems.

Pranešimus skaitė gausybė pranešėjų. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius dr. Edvardas Makelis kartu su prof. dr. Gvidu Šidlausku parengtame pranešime pristatė agrorinkos vystymosi tendencijas, apibūdino didžiausius agrorinkos iššūkius ir galimybes. Pranešėjai aptarė derliaus ir pasėlių plotų kitimų ir grūdų kainų prognozes, plačiai apibendrino mineralinių trąšų suvartojimą visame pasaulyje.

Prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis iš LAMMC pristatė Lietuvos dirvožemių rūgštėjimo problemas ir nubrėžė gaires, kaip būtų galima šias problemas spęsti.

Apie augalų mitybos ypatumus šiltėjančio klimato sąlygomis kalbėjo dr. Virmantas Povilaitis iš LAMMC. Pranešėjas apibūdino, kas iš tiesų yra klimato kaita, kaip ateityje keisis trąšų poreikis ir trąšų technologijos žemės ūkyje.

Kaip nepasimesti trąšų rinkos platybėse, pasakojo lekt. dr. Rūta Dromantienė. Pranešėja aptarė maisto elementų mobilumą, daug kalbėta apie azoto trąšų pasirinkimo būdą, jų transformaciją dirvožemyje.

UAB „Agrolinija“ direktorius dr. Ronaldas Bilskis pasakojo apie naujas birias, granuliuotas ir skystas organines trąšas ekologiniams ūkiams. Pranešėjas pristatė UAB „Agrolinijos“ ir Miškų ir ekologijos fakulteto doc. dr. J. Pekarsko sukurtą efektyvią mėsinių galvijų mėšlo kompostavimo technologiją, organinių medžiagų granuliavimo įrenginį, sukurtas trąšas ir jų gamybos technologijas.

Doc. dr. R. Zinkevičius skaitė pranešimą tema „Augalų tręšimas, taikant tiksliosios žemdirbystės principus“. Aptartos vasarinių kviečių tręšimo technologijos naudojant optinių augalų savybių analizės jutiklių duomenis ir cukrinių runkelių tręšimo technologija pagal dirvos agrocheminių savybių duomenis.

Antrojoje konferencijos dalyje Bandymų stotyje atliekamus lauko eksperimentus pristatė prof. habil. dr. Rimantas Velička, prof. dr. Vaclovas Bogužas, doc. dr. Jūratė Aleinikovienė, mokslo darbuotoja dr. Zita Kriaučiūnienė, doc. dr. Evaldas Klimas. Konferencijos rėmėjai: „Lytagra“, „Rovaltra, „EWA“, „Dojus agro“ visiems susirinkusiems pademonstravo tręšti skirtą žemės ūkio techniką.

image image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11 image12 image13 image14 image15

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai