Narių sąrašas


Fakultetų dėstytojų ir mokslo darbuotojų rinkimų būdu skirti nariai:

Agronomijos fakultete:

prof. Aušra Blinstrubienė

El. paštas: ausra.blinstrubiene@asu.lt


prof. Natalija Burbulis

El. paštas: natalija.burbulis@asu.lt


prof. Pavelas Duchovskis

El. paštas: p.duchovskis@lsdi.lt


doc. Rita Pupalienė

El. paštas: rita.pupaliene@asu.lt


Ekonomikos ir vadybos fakultete:

prof. Jonas Čaplikas

El. paštas: jonas.caplikas@asu.lt


prof. Asta Raupelienė

El. paštas: asta.raupeliene@asu.lt


doc. Bernardas Vaznonis

El. paštas: bernardas.vaznonis@asu.lt


prof.  Danutė Zinkevičienė

El. paštas: danute.zinkeviciene@asu.lt


Miškų ir ekologijos fakultete:

prof. Darius Danusevičius

El. paštas: darius.danusevicius@asu.lt


doc. Donatas Jonikavičius

El. paštas: donatas.jonikavicius@asu.lt


prof. Vitas Marozas

El. paštas: vitas.marozas@asu.lt


doc. Remigijus Žalkauskas

El. paštas: remigijus.zalkauskas@asu.lt


Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete:

prof. Audrius Aleknavičius

El. paštas: audrius.aleknavicius@asu.lt


prof. Arvydas Povilaitis

El. paštas: arvydas.povilaitis@asu.lt


prof. Petras Punys

El. paštas: petras.punys@asu.lt


doc. Jolanta Valčiukienė

El. paštas: jolanta.valciukiene@asu.lt


Žemės ūkio inžinerijos fakultete:

prof. Rolandas Bleizgys

El. paštas: rolandas.bleizgys@asu.lt


doc. Rolandas Domeika

El. paštas: rolandas.domeika@asu.lt


prof. Stasys Slavinskas

El. paštas: stasys.slavinskas@asu.lt


prof. Egidijus Šarauskis

El. paštas: egidijus.sarauskis@asu.lt


Universiteto akademinių centrų dėstytojų ir mokslo darbuotojų rinkimų būdu skirti nariai

prof. Sigitas Daukilas

Kultūrinės komunikacijos ir edukacijos centras

El. paštas: sigitas.daukilas@asu.lt


doc. Daiva Rimkuvienė

Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras

El. paštas: daiva.rimkuviene@asu.lt


Bandymų stoties mokslo darbuotojų rinkimų būdu skirtas narys

prof. Rimantas Velička

Bandymų stoties direktorius
El. paštas: rimantas.velicka@asu.lt


Rektoriaus ir baigiančio kadenciją Senato pirmininko bendru susitarimu skirti nariai

doc. Rita Mičiulienė

Karjeros centro direktorė
El. paštas: rita.miciuliene@asu.lt


doc. Virginijus Venskutonis

Žemės ūkio mokslo ir technologijų parko direktorius
El. paštas: virginijus.venskutonis@asu.lt


Aušra Raguckaitė

Bibliotekos direktorė
El. paštas: ausra.raguckaite@asu.lt


Senato nariai iš kitų studijų ir/ar mokslo institucijų

Gintaras Brazauskas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro filialo Žemdirbystės instituto direktorius
El. paštas: gintaras.brazauskas@lzi.lt


prof. Zenonas Dabkevičius

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius
El. paštas: dabkevicius@lzi.lt


Rektorius ir jo deleguoti administracijos darbuotojai:

prof. Antanas Maziliauskas

Rektorius
El. paštas: antanas.maziliauskas@asu.lt


Aušra Malakauskienė

Finansų tarnybos vadovė
El. paštas: ausra.malakauskiene@asu.lt


doc. Laima Taparauskienė

Prorektorė
El. paštas: laima.taparauskiene@asu.lt


 

Studentų rinkimų būdu skirti nariai:

Aušra Butvilaitė

Doktorantų korporacija
El. paštas: ausra.butvilaite@asu.lt


Eimantas Eigirdas

Studentų atstovybė
EL. paštas: eigirdc@gmail.com


Egidijus Katinas

Doktorantų korporacija
El. paštas: katinas.egidijus@gmail.com


Hubertas Matulis

Studentų atstovybė
El. paštas: hubertas.matulis@gmail.com


Kamilė Drugeikaitė

Studentų atstovybė
El. paštas: kamiledrugeikaite@gmail.com


Marius Balčius

Studentų atstovybė
El. paštas: mariusbalcius.m@gmail.com


Liveta Budreckytė

Studentų atstovybė
El. paštas: liveta.budreckyte@gmail.com


Šarūnas Juzelskis

Studentų atstovybė
El. paštas: juzelskis.sarunas@gmail.com