Senato dokumentai

Senato posėdžių protokolus ir Senato priimtus dokumentus Universiteto bendruomenės nariai gali rasti ASU elektroninėje talpykloje (http://dspace.lzuu.lt/), atlikę dokumentų paiešką arba
pasirinkę kolekciją Universiteto Taryba, Senatas, Rektoratas ir Senatas (http://dspace.lzuu.lt/handle/1/2156).

Norėdami peržiūrėti dokumentus, Universiteto bendruomenės nariai (darbuotojai ir studentai) turi prisijungti prie ASU el. talpyklos su ASU el. pašto prisijungimo vardu ir slaptažodžiu.