Pavyzdinės saugos ir sveikatos instrukcijos ASU padaliniams

Dirbančio su orgtechnika, administracinį darbą instrukcija

[embeddoc url=“http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/06/instr_darbuotojui_dirbanciam_su_orgtechnika_2013.doc“ viewer=“google“]

Krovos darbų instrukcija

[embeddoc url=“http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/06/krovos_instrukcija_2013.doc“ viewer=“google“]

Gaisrinės saugos instrukcija

[embeddoc url=“http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/06/gaisines_saugos_instr_2013.doc“ viewer=“google“]

Saugaus ir patogaus darbo su kompiuteriu vadovas

[embeddoc url=“http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/06/saugaus_ir_patogaus_darbo_vadovas_417893_e23_tcm_245_913753.pdf“ viewer=“google“]