Privalomi dokumentai, ASU norminiai teisės aktai

Privalomų saugos ir sveikatos dokumentų sąrašas padalinyje (dokumentų bylos turinys)

[embeddoc url=“http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/06/4_1_priedas_dokumentu_sarasas_2014.doc“ viewer=“google“]

Aleksandro Stulginskio universiteto darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos aprašas

AAP aprūpinimo tvarka

[embeddoc url=“http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/06/asu_aap_aprupinimo_tvarka.doc“ viewer=“google“]

Pranešimo apie nelaimingą atsitikimą tvarka

[embeddoc url=“http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/06/na_pranesimo_isakymas_2006.pdf“ viewer=“google“]

Darbo tvarkos taisyklės

[embeddoc url=“http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/06/20_darbo_tvarkos_taisykles.pdf“ viewer=“google“]

ASU darbuotojų sveikatos tikrinimas

[embeddoc url=“http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/06/isakymas_sveikatos_tikrinimo_2010.pdf“ viewer=“google“]

PPĮ įrengimas ir priežiūra

[embeddoc url=“http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/06/asu_potencialiai_pavojingi_irenginiai.pdf“ viewer=“google“]

ASU pavojingų darbų aprašas

[embeddoc url=“http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/06/asu_pavojingu_darbu_aprasas.pdf“ viewer=“google“]

Studentų saugos užtikrinimo tvarkos aprašas

[embeddoc url=“http://asu.lt/wp-content/uploads/2015/06/asu_studentu_saugos_uztikrinimo_aprasas.pdf“ viewer=“google“]

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai