Darbuotojų konkursai

Vadovaujantis Rektoriaus įsakymu Nr. 322 – PA, 2015 m. spalio 30 d. skelbiamas konkursas etatinėms vietoms užimti:

Agronomijos fakulteto

Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institute:

profesoriaus (pasėlių ekologija; mokslinio tyrimo ir statistikos pagrindai),

docento (dirvotyra ir augalų mityba).

Biologijos ir augalų biotechnologijos institute:

profesoriaus (genetika, biotechnologija),

docento (bitininkystė),

docento (mikrobiologija),

docento (genetika, selekcija),

docento (augalų fiziologija),

docento (augalų apsauga).

Žemės ūkio ir maisto mokslų institute:

docento (žolininkystė ir pašarininkystė),

docento (sodininkystė ir arboristika).

Ekonomikos ir vadybos fakulteto

Ekonomikos, apskaitos ir finansų institute:

docento (apskaitos ir verslo valdymo informacinės sistemos žemės ūkyje),

docento (aplinkosauga žemės ūkio politikoje; gerovės ekonomika).

Verslo ir kaimo plėtros vadybos institute:

docento (aplinkosaugos vadyba; žemės ūkio gamybos procesų valdymas).

Miškų ir ekologijos fakulteto

Aplinkos ir ekologijos instituto Biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudojimo laboratorijoje:

mokslo darbuotojo 0,5 et.

Miško biologijos ir miškininkystės institute:

profesoriaus (miško genetika; ekologinė genetika),

docento (dendrologija).

Miškotyros ir medienotyros institute:

profesoriaus (miškotvarka),

docento (dendrometrija).

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto

Hidrotechninės statybos inžinerijos institute:

docento (nuotakynų inžinerija; nuotekų valymo technologijos).

Žemės ūkio inžinerijos fakulteto

Energetikos ir biotechnologijų inžinerijos institute:

profesoriaus (gyvulininkystės technologijų inžinerija; organinių atliekų utilizavimo inžinerija),

profesoriaus (žemės ūkio elektros sistemos ir tinklai; atsinaujinantys energijos šaltiniai),

docento (žemės ūkio produktų ir biomasės sandėliavimo ir perdirbimo; termodinamika ir šilumos inžinerija),

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institute:

docento (profesinė rizika ir jos vertinimas; kokybės valdymas ir sertifikavimas; aplinkos vibroakustiniai procesai ir jų valdymas),

docento (derliaus nuėmimo technologijų inžinerija; derliaus dorojimo mašinos).

Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centre:

docento (matematika; taikomoji matematika; tikimybių teorija ir matematinė statistika),

lektoriaus (matematika; tikimybių teorija ir matematinė statistika).

Prašymus ir kitus dokumentus (konkurso organizavimo tvarka – universiteto tinklalapyje „Darbuotojams“) dalyvauti konkurse pateikti Rektoriaus vardu iki 2015-11-29 adresu: ASU Personalo vystymo ir valdymo skyrius (c. r. 235 kab.), Studentų g. 11, Akademija, Kauno r. Informacija teikiama tel. 8 37 75 22 22.