Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Savanoriška veikla orientuota į jaunus žmones, kurie baigę mokyklą niekur nestoja / neįstoja ir nedirba. Ji gali padėti jaunimui apsispręsti dėl savo ateities planų ir būti papildomas motyvacijos šaltinis atrasti tai, ko nori.

Savanorystę gali atlikti:

  • 15–29 m. amžiaus jaunuoliai, nedirbantys, nesimokantys, nedalyvaujantys mokymuose ir neregistruoti teritorinėje darbo biržoje.
  • 16–29 m. jaunuoliai, nedirbantys, nesimokantys, mokymuose nedalyvaujantys ir registruoti teritorinėje darbo biržoje.

Priimančios organizacijos yra registruojamos duomenų bazėje, sąrašą galima rasti internetinėje svetainėje skiltyje „Savanorius priimančių organizacijų sąrašas“.

Susidomėjęs dalyvavimu Projekto savanorystės veikloje, jaunas žmogus gali užpildyti dalyvio anketą internetinėje svetainėje arba kreiptis tiesiogiai į Koordinuojančią organizaciją / vietos jaunimo reikalų departamento (JGI) koordinatorių / teritorinės darbo biržos skyrių.

Atlikus savanorystę išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas, kurį bendrojo priėmimo metu reikia pateikti LAMA BPO.

Daugiau informacijos