Žemdirbio vasara 2017

Birželio 21 d. ASU Bandymų stoties darbuotojai surengė tradicinę, šiemet jau 21-ąją, mokslinę-praktinę konferenciją “Žemdirbio vasara 2017“, į kurią susirinko gausus būrys augalininkystės sektoriuje dirbančių šalies ūkininkų, Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM), Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT), Žemės ūkio rūmų, savivaldybių žemės ūkio skyrių, mokslo įstaigų atstovų.

ASU Senato pirmininkas Bandymų stoties direktorius prof. habil. dr. Rimantas Velička atidarydamas renginį teigė neabejojantis, kad šiųmetė jo tema “Inovatyvios ūkininkavimo technologijos agroekosistemų tvarumui“ yra aktuali visiems, kam rūpi ne tik gauti gerą derlių trumpuoju periodu, bet ir gyventi darnoje su aplinka bei išsaugoti dirvožemio derlingumą ateities kartoms.

Sveikinimo žodį taręs ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius Rimantas Krasuckis sakė esąs įpareigotas perduoti ir žemės ūkio ministro Broniaus Markausko žodžius, kad be gamybos ir mokslo bendradarbiavimo Lietuvos žemės ūkio ateitis yra neįmanoma. Jo nuomone, akivaizdu, kad į mokslinę-praktinę konferenciją susirinko tie žmonės, kurie ūkininkauja ne siekdami tiesioginių išmokų, bet iš tiesų dirba vedini atsakingo ūkininkavimo idėjos.

Jo žodžiams antrino ir LŽŪKT direktoriaus pavaduotoja, Lietuvos agronomų draugijos pirmininkė Giedrė Butkienė, pastebėjusi, kad naujų žinių siekiantys ir jas praktikoje taikantys ūkininkai visuomet yra „žingsniu priekyje“ kitų.

Lietuvos Mokslų Akademijos Žemės ūkio ir miškų skyriaus pirmininkas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius teigė, jog mokslininkams itin svarbu, kad jų žinios pasklistų praktikoje, o ASU surengta mokslinė-praktinė konferencija ir yra efektyvus būdas šį tikslą pasiekti.

Mokslo ir agroverslo bendradarbiavimo svarbą pabrėžė ir ASU Agronomijos fakulteto dekanė prof. dr. Aušra Blinstrubienė, teigdama, kad mokslininkų užduotis – žemės ūkio technologijų kūrimas, tačiau sėkmingas jų taikymas – žemdirbių rankose.

Šiuo metu ASU Bandymų stotyje yra apie 70 skirtingų bandymų laukelių, kuriuose atliekami įvairūs moksliniai eksperimentai. „Žemdirbio vasaros dalyviai“ turėjo progą apžiūrėti dalį jų, pasikonsultuoti su ASU mokslininkais bei įsitikinti, kad efektyviausios sistemos, užtikrinančios agroekosistemų tvarumą yra išmaniai parinktos sėjomainos ir  išmaniai parinktų tarpinių augalų auginimas.

Apie ilgalaikius agroekosistemų augalų produktyvumo ir piktžolėtumo pokyčius konferencijos metu kalbėjo ASU Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto vadovas prof. dr. Vaclovas Bogužas, apie daugianarių pasėlių panaudojimą ūkininkavimo tvarumui ir pelningumui užtikrinti – Ukmergės. r. ekologinį ūkį vystantis ūkininkas Valentinas Genys, įžvalgomis apie Lietuvos žemės ūkio laukiančius iššūkius ir jo pokyčius ateityje dalijosi Giedrė Butkienė ir prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius. Augalininkystės sektoriuje dirbantiems ūkininkams aktualias žalinimo problemas ir gerąją praktiką šias problemas sprendžiant pristatė ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento Išmokų už plotus skyriaus vedėjas Antanas Karbauskas ir ASU Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto prof. dr. Kęstutis Romaneckas.

2017 metų konferencijos dalyvių sąraše – 255 žmonės. Nemažą dalį mūsų rengiamos mokslinės-praktinės konferencijos dalyvių sudarė ūkininkai. Konferencijoje ir apžiūroje dalyvavę ASU ir kolegijų studentai – jaunieji ūkininkai arba ūkininkų vaikai. Kasmet „Žemdirbio vasaroje“ dalyvauja įvairių, susijusių su žemės ūkiu, firmų darbuotojai: agronomai, vadybininkai, vadovai. 2017 metais, kaip ir kasmet, konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš įvairių LAMMC filialų – žemdirbystės instituto ir bandymų stočių, Augalininkystės skyriaus specialistai, augalininkystės konsultantai iš įvairių rajonų biurų. Į konferenciją atvyko keletas rajonų žemės ūkio skyrių vedėjų.

Užsiregistravę konferencijos dalyviai gauna atmintuke įrašytus konferencijoje skaitomus pranešimus, aplankus ir tušinukus su ASU ir renginio simbolika.

 

ASU Bandymų stoties m. d. dr. Zita Kriaučiūnienė