Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015-2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektai, kuriuos remia Žemės ūkio ministerija

2017-09-18
654

1. Skirtingo produktyvumo tipo mėsinių galvijų mėsos produkcijos ir kokybės palyginamasis įvertinimas (projekto vadovas  V. Jukna, 2015-2017 m.).

2. Buliukų perkutaninio kastravimo įtakos mėsos produkcijai ir kokybei tyrimas (projekto vadovas V. Jukna, 2015-2017 m.).

3. Dirvožemio organinės medžiagos ir struktūringumo praradimo procesų priežastys ir pasekmės (projekto vadovas R. Vaisvalavičius, 2015-2017 m.).

4. Dirvožemio organinės medžiagos ir struktūringumo praradimo procesų priežastys ir pasekmės (projekto vadovas R. Velička, 2015-2017 m.).

5. Ilgalaikės augalų kaitos derinių, monopasėlių ir pūdymų poveikis augalų ir dirvožemio derlingumui bei CO2 emisijai (projekto vadovas V. Bogužas, 2015-2017 m.).

6. Ekologinės gamybos ūkių aprūpinimas maisto medžiagomis: natūralios, gyvulinės ir augalinės kilmės trąšos, ūkio NPK (azoto, fosforo, kalio) balansas (projekto vadovė D. Jodaugienė, 2015-2017 m.).

7. Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams ir energijos sąnaudoms (projekto vadovas E. Šarauskis, 2015-2017 m.).

8. Herbicidų mišinių ir derinių tyrimas Sosnovskio barščio (Heracleum sosnovskij) kontrolei agrocenozėse ir natūraliose augymvietėse (projekto vadovė D. Jodaugienė, 2016-2017 m.).

9. Žieminių ir vasarinių rapsų sėklų beicavimo neonikotinoidais poveikio stebėsena bitėms (projekto vadovas R. Zemeckis, 2016-2018 m.).

10. Tvaraus ūkininkavimo ir trumpos rotacijos su pupomis poveikis aplinkai, pasėlių produktyvumui ir bioekonominiam potencialui realizuojant ES Žalinimo programą (projekto vadovas K. Romaneckas, 2016-2018 m.).

11. Lietuvos sąlygoms pritaikyto, dirvožemio ir augalų optinių savybių jutiklių panaudojim R. Zinkevičius, 2016-2018 m.).

12. Inovatyvių veisimo technologijų panaudojimo mėsinių galvijų raumeningumo ir mėsos marmuringumo didinimui tyrimas (projekto vadovas V. Jukna, 2016-2018 m.).

13. Lietuvos populiacijų mėsinių veislių galvijų selekcionuojamų požymių nustatymas (projekto vadovas V. Jukna, 2016-2018 m.).

14. Karvių pieno produkcijos nustatymo ir prognozavimo pagal laktacijos tarpsnius galimybių tyrimas (projekto vadovas V. Jukna, 2016-2017 m.).

15. Uždarose akvakultūros sistemose susidarančio dumblo panaudojimo galimybių studija (projekto vadovė  E. Sendžikienė, 2016-2017 m.).

16. Mikrodumblių panaudojimas akvakultūroje auginamų žuvų pašarų gamybai (projekto vadovas A. Žibas, 2016-2017 m.).

17. Kontroliuojamo drenažo su denitrifikacijos biorektoriais pritaikymas dirvožemio drėgmės ir biogeninių medžiagų pernašų sausinamose žemėse optimizavimui (projekto vadovas A. Povilaitis, 2016-2017 m.).

18. Melioracijos griovių būklės vertinimas taikant nuotolinius tyrimo metodus (projekto vadovas A. Dumbrauskas, 2016-2017 m.).

19. Inovacijų partnerystės žemės ūkyje efektyvumo vertinimas (projekto vadovas A. Maziliauskas, 2016-2017 m.).

20. Daugiafunkcinių pasėlių poveikio aplinkai, dirvožemiui, augalų produktyvumui ir pelningumui pagrindimas (projekto vadovas prof. dr. R. Velička, 2017-2019 m.).

21. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šalies augalininkystės sektoriuje inventorizavimas (projekto vadovė doc. dr. J. Aleinikovienė, 2017-2019 m.).

22. Išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, išreikšto CO2 ekvivalentu, susidarančio auginant žemės ūkio žaliavas biodegalams, nustatymas (projekto vadovė prof. dr. V. Makarevičienė, 2017 m.).

23. Biologinio turto klasifikavimo ir vertinimo alternatyvų įtakos žemės ūkio verslo subjektų finansiniams rodikliams tyrimas (projekto vadovė prof. dr. D. Zinkevičienė, 2017 m.).

Komentuok