Įstojusiems nuo 2018/2019 s. m.

Valstybinis kodas Studijų programa Studijų formos ir trukmė metais Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
nuolatinė ištęstinė
ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI
Agronomijos fakultetas (AF)
Agronomija 6211IX004 2 iki 3 Žemės ūkio mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga 6211IX005 2 iki 3 Žemės ūkio mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Miškų ir ekologijos fakultetas (MEF)
Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas 6211IX007 2 iki 3 Žemės ūkio mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Miškininkystė 6211IX009 2 iki 3 Žemės ūkio mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Miestų ir rekreacinė miškininkystė 6211IX008 2 iki 3 Žemės ūkio mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
GYVYBĖS MOKSLAI
Miškų ir ekologijos fakultetas (MEF)
Taikomoji ekologija  6211DX013  2  iki 3 Gyvybės mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Agronomijos fakultetas (AF)
Agroekosistemos 6213DX001 2 iki 3 Gyvybės mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
SOCIALINIAI MOKSLAI
Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF)
Žemės ūkio ekonomika 6211JX067 2 iki 3 Socialinių mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
VERSLO IR VIEŠOJI VADYBA
Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF)
Apskaita ir finansai 6211LX053 iki 3 Verslo vadybos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Kaimo plėtros administravimas 6211LX054 2 iki 3 Viešojo administravimo magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Žemės ūkio verslo vadyba 6211LX056 2 iki 3 Verslo vadybos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Verslo logistika 6211LX055 1,5 iki 2 Verslo vadybos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
   UGDYMO MOKSLAI
Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF)
Profesijos edukologija 6211MX023 2 iki 3 Ugdymo mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
TECHNOLOGIJOS MOKSLAI
Agronomijos fakultetas (AF)
Agrobiotechnologija 6211FX014 2 iki 3 Technologijų mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas (ŽŪIF)
Biomasės inžinerija 6211FX015 2 iki 3 Technologijų mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
INŽINERIJOS MOKSLAI
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas (VŪŽF)
Hidrotechninės statybos inžinerija 6211EX027 2 iki 3 Inžinerijos mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
 Dėstytojų CV
Žemėtvarka 6211EX028 2 iki 3 Inžinerijos mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas (ŽŪIF)
Žemės ūkio mechanikos inžinerija 6211EX029 2 iki 3 Inžinerijos mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 6211EX026 2 Inžinerijos mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
Tvarioji energetika 6211EX030 2 iki 3 Inžinerijos mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai
Transporto mašinų inžinerija 6211EX025 2 iki 3 Inžinerijos mokslų magistras
Studijų dalykų aprašai