Choras „Daina“

„Čia šilta, kai tau šalta, gaivu kai tau karšta. Čia šviesu, čia gali būti visa erdvė“.

(Evaldas Kiaušas)

 

Seniausias chorinio meno tradicijas turintis Lietuvos choras – ASU choras „DAINA“ įkurtas 1922 m. prof. V.Ruokio. Choras skaičiuoja 95- erius veiklos metus, per kuriuos nepasidavė įvairioms politinėms ir kultūrinėms permainoms. Dėl universiteto specifikos choro sudėtis kasmet keičiasi ir daugumai tai yra pirmoji pažintis su choriniu dainavimu. Choro meno vadovė ir dirigentė Ramunė Navickienė sugeba skiepyti meilę dainai ne tik choristams, bet ir klausytojams, stengiasi išlaikyti chorinio meno tradicijas.

Taurus paprastumas ir ramus didingumas, chorą lydi kiekvienoje dainoje. Choro repertuare kelios dešimtys kūrinių nuo renesanso, iki šių dienų. Tradiciniai festivaliai, dainų šventės, įvairūs teminiai bei iškilmių koncertai verčia kolektyvą nuolat atnaujinti repertuarą. Išleistos trys kompaktinės plokštelės, kuriose tik maža dalis sukaupto repertuaro. Triskart J.Naujalio konkurso laureatė „Daina“, kasmet surengdama apie 20 koncertų Lietuvoje, sėkmingai integravosi ir į pasaulinę chorinę kultūrą. Tai liudija kviestiniai kolektyvo dalyvavimai nacionalinės chorinės kultūros pristatymuose, įvairiuose prestižiniuose festivaliuose, tarptautiniuose forumuose, projektuose. Daugumoje jų, Lietuvai buvo atstovaujama pirmą kartą. Tai XIV tarptautiniame universitetų chorų ir orkestrų festivalyje „MusicAteneo – Nuova Europa“ Bolonijoje, kur katu su Prahos universiteto choru, Maltos universiteto vokaliniu ansambliu, Bolonijos universiteto choru bei Budapešto politechnikos universiteto simfoniniu orkestru atliko A. Dvoržako „Stabat Mater“. VII tarptautiniame chorų festivalyje „Universitetas Cantat“ Poznanėje – Pavelo Lukaszewskio II simfoniją „Festinemus Amare Homines“- dviems fortepijonams, dviems mišriems chorams, dviems sopranams ir simfoniniam orkestrui (kartu su chorais iš Rusijos, Vengrijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos), Portugalijoje – kartu su Porto universiteto choru bendrą ir lietuvišką programą.

„Daina“ – ne tik choras, tai kolektyvas, kurio pati veiklos specifika ugdo, formuoja pilnavertę asmenybę, jautrią, protaujančią, filosofuojančią.

“Daina yra pati tikriausia, pati galingiausia tautos dvasios reiškėja. Nėra nei vienos dailės, nei meno srities, kuri taip tikrai, taip neklaidingai reikštų tautos ūpą, jos norus, troškimus, kaip daina. Kur žmonės nebeįstengia, nebepajėgia kariauti kardu, daile, mokslu – ten viršų ima daina”.

(K.Prielgauskas, “Krivulė” Nr.9, 1924)