Kapela „Ūkininkas“

image-10

Liaudiškos muzikos kapelai ,,Ūkininkas‘‘ vadovauja meno vadovas Romualdas Sadzevičius. Koncertų metu kapela linksmina ne tik universiteto bendruomenę. Ji garsina universiteto vardą respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose,festivaliuose. 2006 m. dalyvavo Baltijos šalių studentų Dainų ir šokių festivalyje ,,Gaudeamus XV“ Estijoje Tartu mieste, žavėjo lietuviška muzika Ispanus tarptautiniame folkloro festivalyje Ispanijoje Miranda de Ebra mieste, grojo pasaulio arimo varžybose Airijoje Grandgeford Tullow Carlow vietovėje, suorganizavo tarptautinį tautinio meno festivalį ,,Vivat academia“ , kuris vyko LŽŪU žemės ir miškų ūkio parodos ,,Ką pasėsi … 2006 “ metu. Kapela koncertavo šiuose respublikiniuose renginiuose: liaudiškų kapelų šventėse ,,Pamituvio armonika“ Jurbarke, ,,Čiulba lakštingala“ Kėdainiuose, ,,Grok, Jurgeli“ Kaune ir Vilniuje, ,,Linksmoji armonika“ Utenoje ( Utenoje laimėtas geriausios kapelos vardas), akompanavo šokių kolektyvui ,,Sėja“ Kauno dienos šventėje, aukštųjų mokyklų tautinių šokių ansamblių festivalyje ,,Ei, studente, sukis vėju“ , aukštųjų mokyklų mugėje ,,Rinkis ateitį“ , Ežerėlio jubiliejaus šventėje ( gauta Ežerėlio seniūno padėka už aukšto meninio lygio koncertą). Kapela aktyviai dalyvavo universiteto renginiuose: tradicinių švenčių minėjimuose, popietėse, vakaronėse, konferencijose, LŽŪU organizuojamose žemės ir miškų ūkio parodose. Nuotaikingu koncertu kolektyvas paminėjo 40 – ąjį įkūrimo jubiliejų. 2007 m. pavasarį kapelistai kartu su šokėjais kvietė moksleivius mokytis LŽŪU aukštųjų mokyklų mugėje ,,Rinkis ateitį“, koncertavo tradiciniame universiteto minėjime, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Šiuo metu ruošia naują programą Dainų ir šokių šventei.

image-11

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai