Ūkio veikla

Reikšmingi darbai

 • 2011 metais įgyvendinant investicinį projektą modernizuotas ūkio sėklų gamybos procesas – įsigytas naujas inovatyvus kombainas, bei didelės talpos puspriekabė.
 • 2012 metais įsigytas savaeigis naujas teleskopinis autokrautuvas bei nauja, moderni šienapjovė, iš dalies atnaujintas automobilių parkas. Įgyvendinus šias investicijas padidėjo darbo našumas bei pagerėjo pašarų kokybė.
 • 2014 metais dalyvaujant ASU įgyvendinamame projekte įrengtas cechas grūdų daiginimui bei įsisavinama grūdų daiginimo technologija. Šiais daigintais grūdais šeriama kontrolinė karvių grupė, stebima produkcijos dinamika. Siekiant aukštesnių derlingumų įsigyta modernių žemės dirbimo padargų. Užtikrinant geras gyvūnų laikymo sąlygas iš dalies atnaujintas vienas iš tvartų, jo aptarnavimo infrastruktūra. Atnaujinti labiausiai susidėvėjusių pašarų tranšėjų pagrindai leis išlaikyti aukštą pašarų kokybę bei gyvulių produktyvumą.
 • 2016 metais pakeistas vieno iš sandėlių stogas, taip iš esmės pagerinant sandėlio būklę, remontuoti kitų pastatų stogai; Tęsiant infrastruktūros gerinimą, Karkiškių gamybiniame komplekse visos fermos ir dalis sandėlių sujungti asfaltuota kelio danga. Įsigytas naujas galingas savaeigis teleskopinis krautuvas, pašarų smulkintuvas bei diržinis ruloninis presas ženkliai prisidėjo prie pašarų ruošimo technikos atnaujinimo.
 • 2017 metais įsigytas naujas 250 AG traktorius, taip sistemingai vykdant dar 2009 metais pradėtą ženklų technikos parko modernizavimą.
 • Įgyvendinant EIP projektus įsigyta traktoriaus tiksliojo valdymo sistema su 2009 metais įsigyto purkštuvo sekcijų valdymu, taip iš esmės atnaujinant turimą techniką, ją papildant inovatyviais sprendimais ir funkcijomis, kurios įgalina tikslųjį žemdirbystės vystymą. Taip pat dėl šių investicijų purškimo ir tręšimo darbams reikia mažiau žmogiškųjų resursų, taupomas laikas ir medžiagos, prisidedama prie aplinkosaugos gerinimo, palengvinamas operatoriaus darbas.
 • Įsigytas naujas žolės vartytuvas, kuris pakeitė visiškai susidėvėjusį senąjį agregatą.
 • Atnaujinta 2007 metais rekonstruotos karvių fermos melžimo aikštelės apšvietimo sistema – įdiegta inovatyvi LED apšvietimo technologija ne tik pagerino patalpos apšviestumą, tačiau ir taupo išlaidas, skirtas elektros energijai.
 • Ūkyje dirbantys ASU studentai sudaro reikšmingą darbuotojų dalį (apie 20 proc.)

Planai ateičiai

 • Bendradarbiaujant su ASU efektyvinti panaudojimą Mokomojo ūkio turimo intelektinio potencialo ir kasmet modernizuojamos turimos techninės bazės rengiant įvairių sričių ir pakopų studentus bei doktorantus.
 • maksimizuoti studentų, atliekančių gamybinę praktiką skaičių;
 • pastatyti naują modernią melžiamų karvių fermą (250 vietų) su pilnai mechanizuotu melžimo (2 robotai) ir mėšlo šalinimo procesais;
 • pastatyti 0,25 MW galingumo bioreaktorių, gaminantį elektros energiją perdirbant ūkio galvijų mėšlą;
 • Tęsiant tiksliosios žemdirbystės vystymą, tiksliojo vairavimo sistema bus įdiegta į dar vieną traktorių – taip tikslioji žemdirbystė bus vystoma ne tik tręšimo ir augalų apsaugos srityse, bet visame augalininkystės cikle – nuo pat sėjos iki pasėlių brandos.
 • Siekiant išlikti stipriais sėklininkystės sektoriaus atstovais, jau galvojama apie sėklų ruošimo įrangos atnaujinimą.
Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai