Kokias ASU magistrantūros studijas gali rinktis Universiteto absolventai?

2018-06-27
2317

Netrukus absolventai gaus išsvajotus Universiteto baigimo diplomus, taigi pateikiame informaciją, į kokias ASU magistrantūros studijų programas gali stoti studentai, baigę atitinkamas bakalauro studijas.

Primename, kad magistrantūra yra puiki galimybė keisti studijų kryptį, tad jei norite praplėsti savo žinias studijuodami kitos krypties magistrantūros studijose, visada galite kreiptis į ASU stojančiųjų priėmimo grupę (priemimas@asu.lt, tel. 8-37 752 200), kuri supažindins su stojimo sąlygomis ir padės apsispręsti.

AGRONOMIJOS FAKULTETE

Baigus Agronomiją:

Agronomija, Agroekosistemos, Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga, Agrobiotechnologija

Baigus Maisto žaliavų kokybę ir saugą:

Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga, Agronomija, Agroekosistemos,  Agrobiotechnologija

Baigus Žemės ūkio technologijas ir vadybą:

Agronomija, Agroekosistemos, Žemės ūkio verslo vadyba, Agri-food business management

Baigus Želdininkystę:

Agronomija, Agroekosistemos

Baigus Augalų biologiją ir selekciją:

Agronomija, Agroekosistemos, Agrobiotechnologija


MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETE

Baigus Miškininkystę:

Miškininkystė, Miestų ir rekreacinė miškininkystė, Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas, Taikomoji ekologija

Baigus Medienos mokslą ir prekybą

Taikomoji ekologija, Miestų ir rekreacinė miškininkystė, Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas

Baigus Miestų ir rekreacinę miškininkystę:

Miškininkystė, Miestų ir rekreacinė miškininkystė, Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas, Taikomoji ekologija

Baigus Taikomąją ekologiją:

Taikomoji ekologija, Miestų ir rekreacinė miškininkystė, Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas, Agroekosistemos,  Agrobiotechnologija


ŽĖMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETE

Baigus Sumaniąją gyvulininkystę:

Žemės ūkio inžinerija ir vadyba, Biomasės inžinerija

Baigus Transporto inžineriją:

Transporto mašinų inžinerija, Žemės ūkio mechanikos inžinerija, Žemės ūkio inžinerija ir vadyba, Biomasės inžinerija

Baigus Žemės ūkio inžineriją ir vadybą:

Žemės ūkio inžinerija ir vadyba, Žemės ūkio mechanikos inžinerija, Transporto mašinų inžinerija, Biomasės inžinerija

Baigus Žemės ūkio mechanikos inžineriją:

Žemės ūkio mechanikos inžinerija, Transporto mašinų inžinerija, Žemės ūkio inžinerija ir vadyba, Biomasės inžinerija

Baigus Atsinaujinančių energijos išteklių inžineriją:

Biomasės inžinerija, Tvarioji energetika, Žemės ūkio inžinerija ir vadyba

Baigus Energetikos inžineriją:

Tvarioji energetika, Biomasės inžinerija


VANDENS ŪKIO IR ŽEMĖTVARKOS FAKULTETE

Baigus Žuvininkystę ir akvakultūros technologijas:

Hidrotechninės statybos inžinerija

Baigus Hidrotechninės statybos inžineriją:

Hidrotechninės statybos inžinerija, Žemėtvarka

Baigus Žemėtvarką:

Žemėtvarka, Hidrotechninės statybos inžinerija


EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETE

Baigus Apskaitą ir finansus:

Apskaita ir finansai, Žemės ūkio ekonomika, Žemės ūkio verslo vadyba, Verslo logistika, Kaimo plėtros administravimasAgri-food business management

Baigus Kaimo plėtros administravimą:

Kaimo plėtros administravimas, Žemės ūkio ekonomika, Žemės ūkio verslo vadyba, Agri-food business management

Baigus Kultūros ir turizmo vadybą:

Kaimo plėtros administravimas, Apskaita ir finansai, Žemės ūkio ekonomika, Žemės ūkio verslo vadyba, Verslo logistika, Agri-food business management

Baigus Logistiką ir prekybą:

Apskaita ir finansai, Žemės ūkio ekonomika, Žemės ūkio verslo vadyba, Verslo logistikaKaimo plėtros administravimas, Agri-food business management

Baigus Taikomąją ekonomiką ir verslo analizę:

Apskaita ir finansai, Žemės ūkio ekonomika, Žemės ūkio verslo vadyba, Verslo logistika, Kaimo plėtros administravimasAgri-food business management

Baigus Žemės ūkio ekonomiką:

Apskaita ir finansai, Žemės ūkio ekonomika, Žemės ūkio verslo vadyba, Verslo logistika, Kaimo plėtros administravimasAgri-food business management

Baigus Žemės ūkio verslo vadybą:

Apskaita ir finansai, Žemės ūkio ekonomika, Žemės ūkio verslo vadyba, Verslo logistika, Kaimo plėtros administravimasAgri-food business management

 

Antrosios pakopos studijų kainos

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ASU MAGISTRANTŪROS STUDIJAS

 

Neradai atsakymo į savo klausimą? Kreipkis.

Stojančiųjų priėmimo grupė
159 kabinetas
Studentų g. 11 LT-53361
Akademija, Kauno r.
priemimas@asu.lt
tel. 8-37 752 200
mobil. tel. 8 655 47 241

 

Komentuok