Lietuvos mokslo premija skirta ASU prof. dr. Algirdui Augustaičiui

2017-02-08
489

 

Lietuvos mokslo premija skirta ASU prof., dr. Algirdui Augustaičiui

Nuoširdžiai sveikiname prof.,dr. Algirdą Augustaitį gavus Lietuvos mokslo premiją, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse už darbų ciklą „Aplinkos veiksnių kompleksiško poveikio miškų būklei ir produktyvumui dėsningumai globalios kaitos sąlygomis (2001–2015)“.

Prof. Algirdas Augustaitis yra Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto, Miškotvarkos ir medienotyros instituto Miškų monitoringo laboratorijos vedėjas. Taip pat Vytauto Didžiojo universiteto, Aleksandro Stulginskio universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro aplinkotyros ir ekologijos krypties doktorantūros komiteto narys. Taip pat Aleksandro Stulginskio universiteto ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro miškotyros krypties jungtinės doktorantūros komiteto narys. Įgijęs miško ūkio inžinieriaus specialybę dirbo Miškų fakulteto Miškotvarkos katedros inžinieriaus pareigose, nuo 2007 m. Miškotvarkos ir medienotyros instituto profesorius ir Miškų monitoringo laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Pretendentas savo mokslinėje veikloje pasižymėjo giliomis kryptingomis įžvalgomis, kurios lėmė vykdomų darbų naujumą ir tęstinumą. Didžiulių asmeninių ir jo vadovaujamo kolektyvo pastangų dėka buvo pasiekti išvardinti mokslo laimėjimai turintys tebedidėjančią taikomąją ir išliekamąją vertę.

 

Tyrimų kryptys:

 • Natūralių ir antropogeninių aplinkos veiksnių kompleksiško poveikio miško ekosistemoms vertinimas;
 • Miško ekosistemų būklė ir produktyvumas bei jų tvarumą sąlygojantys veiksniai.

 

Svarbiausi  moksliniai projektai:

 

Vadovavimas ES struktūrinių fondų Life+ projektui  „Aplinkos kokybė ir poveikio vertinimas Europoje: ekosistemų monitoringo ilgalaikių tyrimų tinklas“ – ENVeurope.  2010-2013;

Atstovavimas Lietuvai COST veikloje FP0903 2010-2013 „Klimato kaita ir miškų prisitaikymas bei neigiamų padarinių mažinimas teršiamoje aplinkoje“;

Vadovavimas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektui „Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis“ ( Nr. VP-3.1-ŠMM-08-K-01-25), vykdytam pagal 2012-2015 Tvaraus gamtinės aplinkos naudojimo NKP tematiką: Natūraliųjų biologinių išteklių, susijusių su gamtinėmis bendrijomis ir populiacijomis, tyrimas ir tvaraus naudojimo technologijos“;

Vadovavimas LMT nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektui „Kompleksiškas klimato ir kitų aplinkos streso veiksnių poveikis miškų gebai adaptuotis ir švelninti globalios kaitos grėsmes“ – „FOREstRESS“. 2015-2018.

 

Bendrieji pasiekimai:

 • Paskelbęs virš 100 publikacijų iš kurių 34 tarptautiniuose leidiniuose;
 • Vykdo pušynų būklės ir prieaugio tyrimus teršiamose teritorijose ir 4-se Lietuvos nacionaliniuose parkuose. 1994–1997 m. vykdė Miškų sveikatingumo monitoringas globaliniame EMAP tinkle (bendras tarpvalstybinis JAV ir Baltijos valstybių projektas);
 • 1993 m. vienas iš Kompleksiško monitoringo stočių kūrėjas Lietuvoje ir aktyvus monitoringo programų dalyvis;
 • Valstybinės aplinkos monitoringo programos 2005-2010 m., Sąlygiškai natūralių miško ekosistemų kompleksiško monitoringo programos autorius, šios programos koordinatorius Lietuvoje ir atsakingas vykdytojas;
 • Tarptautinių programų BiodivERsA2011 – 40 SMALLFOREST projektų vertinimo ekspertas;
 • Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Konsultacinės komisijos narys miškininkystės klausimais.

 

Tarptautinė veikla:

 

 • Nuo 1997 m. įsijungė į Tarptautinę miškų mokslo sričių specialistų (IUFRO) organizaciją. 2008-2011 m IUFRO WG darbinės grupės 7.01.01 narys, o nuo 2012 -; koordinatorius;
 • Kartu su žmona Ingrida Augustaitiene IUFRO (miško mokslų specialistų), APW (Š.Amerikos oro taršos specialistų), COST veiklos Nr. FP0903, tarptautinio projekto ENVeurope, LTEReurope (ekosistemų ilgalaikių mokslinių tyrimo objektų) ir Integruoto monitoringo programos jungtinės pasaulinės mokslinės konferencijos, kurios tema „Klimato kaitos ir oro taršos poveikis miško ekosistemoms“ organizatorius, mokslinio komiteto pirmininkas ir sesijos vedėjas. Jungtinėje konferencijoje dalyvavo – 220 mokslininkų iš 34 pasaulio šalių;
 • IUFRO konferencijos 2013 m. sesijos koordinatorius (Ilheus Brazilija).
 • IUFRO pasaulinio kongreso vykusio 2014 spalio 5-11 d. JAV Salt Lake Sityje konkursinės 180 sesijos laimėtojas, sesijos organizatorius ir žodinio pranešimo rengėjas.
 • IUFRO kongreso vykusio 2015 birželio mėn. 1-5 d.d. Nicoje, Prancūzija, sesijos organizatorius ir pranešėjas;
 • IUFRO kongreso 2016 m.. Stambule, Turkija, sesijos organizatorius, vedėjas ir pranešėjas;
 • IUFRO jubiliejinio pasaulinio kongreso 2017 m. 09 mėn. Freiburge, Vokietija sesijos laimėtojas, sesijos organizatorius, vedėjas ir žodinio pranešimo rengėjas;
 • IUFRO konferencijos „Priemonės miško ekosistemų tvarumui užtikrinti oro taršos ir klimato kaitos sąlygomis“ sesijos „Miškų monitoringas ir vertinimas“ moderatorius ir pranešėjas Tokijas, Japonija, 2017 10 22-26.

 

ASU mokslo premijos:

 

 • 2003 m. vasario 14 d. už metinę ataskaitą „Rezervacinių medynų tyrimo programos kūrimas“;
 • 2005 m. vasario 15 d. už straipsnių rinkinį „Natūralių ir antropogeninių aplinkos veiksnių įtaka miškų būklės pokyčiams“;
 • 2008 m. vasario 15 d. už straipsnių rinkinį „Aplinkos veiksnių poveikio miškų būklės kaitai dėsningumai“;
 • 2012 m. vasario 15 d. už straipsnių rinkinį „Miškų būklės reakcija į klimato ir oro taršos kaitą“;
 • 2014 m vasario 15 d. kartu su bendraautoriumi prof. Gintautu Mozgeriu už straipsnių rinkinį „Nuotoliniai tyrimų metodai aplinkos veiksnių kompleksiško poveikio miškų būklei ir produktyvumui vertinti“.

 

Nominacijos:

Geriausias ASU mokslininkas 2013m.;

Geriausias ASU mokslininkas 2015m.

 

Nuotraukos autorius prof. dr.G.Mozgeris

Komentuok


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai