Priėmimas į doktorantūros studijas

Aleksandro Stulginskio universitetas priima į 4 mokslo sričių (socialinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų) doktorantūrą 8-iose mokslo kryptyse:

Priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas 2018 metais taisyklės

 2018 m. priėmimas  į doktorantūros studijas

Stojantieji pageidaujantys dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse Universiteto mokslinei sekretorei pateikia prašymą ASU Rektoriaus vardu ir reikiamus dokumentus

ŽEMĖS ŪKIO  MOKSLAI

Agronomija 01 A
Miškotyra 04 A

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Konkurso į doktorantūrą skelbimas  2018 m. birželio 1 d.
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registracija 2018 m. birželio 11 – 22 d. d. iki 14 val.
 Agronomijos krypties priėmimo komisijos posėdis  2018 m. liepos 3 d. 10 val. (C. R. 324 kab.)
 Miškotyros krypties priėmimo komisijos posėdis  2018 m. birželio 28 d. 10 val. (C. R. 431 kab.)
  Priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas  2018 m. liepos 10 d. 10 val.
 Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas  2018 m. liepos 11–12 d. d. nuo 10 val. iki 15 val.
 Doktorantūros studijų pradžia  2018 m. spalio 1 d.

Agronomijos mokslo krypties dokumentai
Miškotryos mokslo krypties dokumentai

Priėmimas į  Technologijos moklsų srities Aplinkos inžinerijos ir Mechanikos inžinerijos mokslų krypčių doktorantūros studijas vyks birželio mėnesį.

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2018 m. birželio 4 d.
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registracija 2018 m. birželio 5–25 d., 13.00–16.00 val.
2018 m. birželio 26 d., 8.00–12.00 val
Priėmimo į doktorantūrą posėdžiai ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2018 m. birželio 28-29 d.
Priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2018 m. liepos 2 d., 13.00 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2018 m. liepos 3–4 d., 8.00–16.00 val.

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties dokumentai
Mechanikos inžinerijos mokslo krypties dokumentai


Doktorantūros studijų kainos

Stojamoji studijų įmoka ir rekvizitai

Stojamoji studijų įmoka – 20 Eur Lietuvos piliečiams ir 170 Eur užsienio šalių piliečiams;
Gavėjas – Aleksandro Stulginskio universiteto priėmimo komisija
Gavėjo bankas – AB SEB bankas
Gavėjo sąskaita – LT 35 7044 0600 0290 0835
Banko kodas – 70440
Sutrumpintos įmokos mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų
Mokėtojo kodo skiltyje įrašyti savo asmens kodą, suma skaičiais – 20 Eur arba 170 Eur.

Papildoma informacija teikiama  tel. (37) 75 22 54
Dr. Judita Černiauskienė
Mokslinė sekretorė
el.p. judita.cerniauskiene@asu.lt
www.asu.lt

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai