Priėmimas į doktorantūros studijas

Aleksandro Stulginskio universitetas priima į 4 mokslo sričių (socialinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų) doktorantūrą 8-iose mokslo kryptyse:

Priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas 2018 metais taisyklės

 2018 m. priėmimas  į doktorantūros studijas

Stojantieji pageidaujantys dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse Universiteto mokslinei sekretorei pateikia prašymą ASU Rektoriaus vardu ir reikiamus dokumentus

Priėmimas į  Biomedicinos  mokslų srities EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS  mokslo krypties doktorantūros studijas

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registracija 2018 07 02 – 2018 08 24
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems 2018 09 03 – 2018 09 07
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2018 09 11
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2018 09 12 – 2018 09 14
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2018 09 17 – 2018 09 19
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2018 09 24
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2018 09 27 – 2018 09 28

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties dokumentai

 

Priėmimas į  Socialinių mokslų srities EKONOMIKOS (04s) ir VADYBOS (03s) mokslo krypčių doktorantūros studijas

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registracija 2018 07 02 – 2018 08 31
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems 2018 09 10 – 2018 09 14
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2018 09 18
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2018 09 19 – 2018 09 21
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2018 09 24 – 2018 09 26
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2018 09 27
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2018 09 28

 

Ekonomikos mokslo krypties dokumentai
Vadybos mokslo krypties dokumentai

Papildomas priėmimas į Aleksandro Stulginskio universiteto AGRONOMIJOS doktorantūros studijų vietas

ŽEMĖS ŪKIO MOKSLAI

Agronomija    01 A;

Priėmimas vyks:

Agronomijos kryptyje prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registracija 2018 m. rugpjūčio 14 – 24 d. 8–15 val. Universiteto mokslinei sekretorei
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems 2018 m.  rugpjūčio 30 d. 10 val., c.r. 324 aud.
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas* 2018-08-31, 8–10 val.
Apeliacijų skelbimas (dėl priėmimo)* 2018-08-31, 13 val.
Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą 2018-09-03, 8–13 val.
Doktorantūros studijų pradžia 2018 m. spalio 1 d.

Papildomas priėmimas į Valstybės finansuojamų Aleksandro Stulginskio universitete doktorantūros nuolatinių studijų vietas

Mokslo sritis, kryptis Studijų forma Vietų skaičius Disertacijos darbo vadovas Disertacijos tematikos pavadinimas

Žemės ūkio mokslai

Agronomija

Nuolatinės 1 Prof. dr. Elvyra Jarienė Veikliųjų medžiagų ir jų metabolitų išgryninimas fermentavimo būdu iš antrinių augalinių maisto žaliavų

Žemės ūkio mokslai

Agronomija

Nuolatinės 1 Dr. Zita Kriaučiūnienė Nanomedžiagų poveikis rapsų biopotencialui ir dirvožemiui

Žemės ūkio mokslai

Agronomija

Nuolatinės 1  Prof. dr. Vaclovas Bogužas Trešimo mineraliniu azotu poveikis dirvožemio cheminiam ir biologiniam stabilumui
Iš viso: 3

Dokumentai priimami Universiteto centriniuose rūmuose, 227 kab. (Studentų g.11, Akademija, 53361 Kauno r.)


Agronomijos mokslo krypties dokumentai

Miškotryos mokslo krypties dokumentai


Doktorantūros studijų kainos

Stojamoji studijų įmoka ir rekvizitai

Stojamoji studijų įmoka – 20 Eur Lietuvos piliečiams ir 170 Eur užsienio šalių piliečiams;
Gavėjas – Aleksandro Stulginskio universiteto priėmimo komisija
Gavėjo bankas – AB SEB bankas
Gavėjo sąskaita – LT 35 7044 0600 0290 0835
Banko kodas – 70440
Sutrumpintos įmokos mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų
Mokėtojo kodo skiltyje įrašyti savo asmens kodą, suma skaičiais – 20 Eur arba 170 Eur.

Papildoma informacija teikiama  tel. (37) 75 22 54
Dr. Indrė Bagdonienė
Mokslinė sekretorė
el.p. indre.bagdoniene@asu.lt
www.asu.lt

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai