Priėmimas į doktorantūros studijas

Aleksandro Stulginskio universitetas priima į 4 mokslo sričių (socialinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų) doktorantūrą 8-iose mokslo kryptyse:

Priėmimo į Aleksandro Stulginskio universiteto trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas 2018 metais taisyklės

 2018 m. priėmimas  į doktorantūros studijas

Stojantieji pageidaujantys dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse Universiteto mokslinei sekretorei pateikia prašymą ASU Rektoriaus vardu ir reikiamus dokumentus

Priėmimas į  Biomedicinos  mokslų srities EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS  mokslo krypties doktorantūros studijas

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registracija 2018 07 02 – 2018 08 24
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems 2018 09 03 – 2018 09 07
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2018 09 11
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2018 09 12 – 2018 09 14
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2018 09 17 – 2018 09 19
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2018 09 24
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2018 09 27 – 2018 09 28

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties dokumentai

 

Priėmimas į  Socialinių mokslų srities EKONOMIKOS (04s) ir VADYBOS (03s) mokslo krypčių doktorantūros studijas

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registracija 2018 07 02 – 2018 08 31
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems 2018 09 10 – 2018 09 14
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus 2018 09 18
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2018 09 19 – 2018 09 21
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui 2018 09 24 – 2018 09 26
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2018 09 27
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas 2018 09 28

Ekonomikos mokslo krypties dokumentai
Vadybos mokslo krypties dokumentai

Papildomas priėmimas į  Technologijos mokslų srities APLINKOS INŽINERIJOS (04T) mokslo krypties doktorantūros studijas

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2018-09-03
Prašymų leisti dalyvauti konkurse priėmimo registracija 2018-09-05 – 2018-09-17 08:00-17:00
 Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas*  2018-09-18  08:00–09:00
 Apeliacijų skelbimas*  2018-09-18 13:00
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų posėdžiai**, dalyvaujant stojantiesiems ir stojančiųjų į doktorantūrą informavimas apie konkurso rezultatus 2018-09-19–2018-09-20
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas (dėl priėmimo)* 2018-09-21 8:00–10:00
 Apeliacijų skelbimas (dėl priėmimo)*  2018-09-21 11:00
 Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas  2018-09-21 13:00
 Sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais į doktorantūrą  iki 2018-09-27 8:00–17:00

*Apeliacijos dėl neteisingo duomenų įvertinimo priimamos prieš kandidatų atranką, apeliacijos dėl priėmimo – po doktorantūros komiteto posėdžio.

**Priėmimo į doktorantūrą posėdžiuose dalyvauja ir stojantieji.

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties dokumentai

 

Papildomas priėmimas į  Žemės ūkio mokslų srities MIŠKOTYROS (04A) mokslo krypties doktorantūros studijas

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Konkurso į doktorantūrą skelbimas 2018-09-12
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir dokumentų registracija 2018-09-12 – 2018-09-24 iki 14 val. ASU mokslinei sekretorei
Miškotyros krypties priėmimo komisijos posėdis 2018-09-25 9 val. (c. r. 431 kab.)
Apeliacijų priėmimas Gali būti pateiktos Universiteto Rektoriui raštu per kitą darbo dieną po Priėmimo komisijos posėdžio
Apeliacijų nagrinėjimas Išnagrinėjamos per kitą darbo dieną po įteikimo. Atsakymai skelbiami 2018-09-27 10 val.
Priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2018-09-27 10 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas 2018-09-28 nuo 10 val. iki 15 val.
Doktorantūros studijų pradžia 2018 m. spalio 1 d.

Miškotyros mokslo krypties dokumentai

Doktorantūros studijų kainos

Stojamoji studijų įmoka ir rekvizitai

Stojamoji studijų įmoka – 20 Eur Lietuvos piliečiams ir 170 Eur užsienio šalių piliečiams;
Gavėjas – Aleksandro Stulginskio universiteto priėmimo komisija
Gavėjo bankas – AB SEB bankas
Gavėjo sąskaita – LT 35 7044 0600 0290 0835
Banko kodas – 70440
Sutrumpintos įmokos mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų
Mokėtojo kodo skiltyje įrašyti savo asmens kodą, suma skaičiais – 20 Eur arba 170 Eur.

Papildoma informacija teikiama  tel. (37) 75 22 54
Dr. Indrė Bagdonienė
Mokslinė sekretorė
el.p. indre.bagdoniene@asu.lt
www.asu.lt

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai