Svarbiausios datos ir dalyvio mokestis

SVARBIAUSIOS DATOS:

Iki 2014 04 19 – Dalyvio anketos ir pranešimo santraukos pateikimas
Iki 2014 04 30 – Mokslinio komiteto sprendimas apie pranešimo įtraukimą į konferencijos programą
Iki 2014 06 01 – Mokslinio straipsnio pateikimas
Iki 2014 06 15 – Straipsnio spausdinimo patvirtinimas
Iki 2014 06 30 – Sumokėti dalyvio mokestį

DALYVIO MOKESTIS:

Konferencijos dalyvio mokestis 345 LTL (100 EUR)(konferencijos medžiaga, kavos pertraukėlė, pietūs ir vakaronė bei kultūrinė programa).
Lydinčiam asmeniui 170 LTL (50 EUR).

Dalyvio mokestis turi būti pervedamas į:

Banko pavadinimas: AB SEB bankas;
IBAN: LT35 7044 0600 0290 0835 (LTL);
IBAN: LT88 7044 0600 0290 0851 (EUR);
Nuoroda : “Mobilioji technika- 2014″ – dalyvio pavardė.