2010 m. Universiteto mokslo premijų laureatai

image AGRONOMIJOS FAKULTETO DIRVOTYROS IR AGROCHEMIJOS KATEDROS
PROF. HABIL. DR. ALGIRDĄ JUOZĄ MOTUZĄ
už monografiją „Profesorius Antanas Stancevičius: apie gyvenimą, žmones ir save“​

image-1 EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETO ADMINISTRAVIMO IR KAIMO PLĖTROS KATEDROS
DOC. DR. LINĄ MARCINKEVIČIŪTĘ
Už monografiją „Darbuotojų motyvavimo modeliai: teoriniai ir praktiniai aspektai“

image-2 ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETO TRANSPORTO IR JĖGOS MAŠINŲ KATEDROS AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

  • DOC. DR. ALGIRDĄ JANULEVIČIŲ,
  • DOC. DR. GEDIMINĄ PUPINĮ,
  • DOKTORANTĄ ANTANĄ JUOSTĄ,
  • DOKTORANTĄ VIDĄ DAMANAUSKĄ

už mokslo darbų rinkinį „Traktorių galios panaudojimo ir degalų sąnaudų tyrimai ir optimizavimas“


image-3

VANDENS ŪKIO IR ŽEMĖTVARKOS FAKULTETO VANDENS TYRIMŲ INSTITUTO

VYRIAUS. M. D. PROF. HABIL. DR. SAULIŲ VAIKASĄ

už mokslinių publikacijų rinkinį „Vandens savaiminis apsivalymas Nemuno deltoje potvynio metu“


JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ (IKI 33 METŲ) PREMIJOS LAUREATĘ

ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS FAKULTETO ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ KATEDROS
DR. AURELIJĄ KEMZŪRAITĘ
už mokslo darbų rinkinį „Džiovinimo aplinkos įtaka augalininkystės produktų kokybės išsaugojimui“


UNIVERSITETO PADĖKA APDOVANOTI

AGRONOMIJOS FAKULTETO SODININKYSTĖS IR DARŽININKYSTĖS KATEDROS AUTORIŲ KOLEKTYVĄ:

  • PROF. DR. HONORATĄ DANILČENKO,
  • DOC. DR. ELVYRĄ JARIENĘ,
  • DOC. DR. ŽIVILĘ TARASEVIČIENĘ,
  • LEKT. DR. JURGITĄ KULAITIENĘ

už mokslo darbų rinkinį „Netradicinis augalinių žaliavų panaudojimas maisto produktų kokybei gerinti“


MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETO EKOLOGIJOS KATEDROS
PROF. HABIL. DR. NIJOLĘ DAUGĖLIENĘ
už monografiją „Žolynų ekosistemos“