Mokslas, inovacijos ir verslas

ASU mokslininkai vykdo fundamentinius ir taikomuosius tyrimus biomedicinos, technologijos, žemės ūkio ir socialinių mokslų srityse. Jie dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių technologinių platformų, klasterių, mokslo ir technologijų parkų veikloje, plėtoja mokslinius ryšius su šalies ir užsienio mokslo institucijomis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis mokslo organizacijomis, žinioms imliomis verslo organizacijomis.

Mūsų mokslininkų darbai pripažinti šalyje ir už jos ribų, įvertinti įvairiais apdovanojimais. Lietuvos mokslo premijas, kurios teikiamos už geriausius mūsų šaliai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius bei eksperimentinės plėtros darbus, gavo 6 Universiteto mokslininkai, iš jų 3 biomedicinos ir 3 technologijos mokslų srityse. Apdovanojimus iš viso yra gavę 17 Universiteto mokslininkų. ASU studentai kasmet tampa Lietuvos mokslų akademijos mokslo premijų laureatais.

Universiteto mokslininkai yra 38 Europos šalių, Japonijos, JAV ir kitų pasaulinių, tarptautinių mokslinių ir tinklinių organizacijų nariai, jie atlieka mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbus, užsakomuosius valstybinių institucijų ir ūkio subjektų tyrimus, kurių rezultatai skirti žmogaus gyvenimo kokybei užtikrinti.

Kasmet Universitete vidutiniškai vykdomi 85 MTEP projektai, iš jų – 7 BP, Eureka, Cost, Interreg, Baltijos jūros ir kitų tarptautinių programų projektai.

Universitete įsteigtas proveržio fondas TOP 2020, siekiant sudaryti palankias sąlygas ugdyti perspektyvius tyrėjus, taip pat proveržiui į aukšto lygmens tyrimus. Į jo veiklą planuojama įtraukti ir agroverslo lyderius.

ASU buvo vienas iš pagrindinių integruoto mokslo, studijų ir verslo centro – slėnio „Nemunas“ – įkūrimo iniciatorių ir partnerių. Šiuo metu su struktūrinių fondų parama kuriama šiuolaikiška mokslinių laboratorijų infrastruktūra, kuri leis mokslininkams atlikti socialiniams ir verslo partneriams aktualius aukšto tarptautinio lygio tyrimus, įsilieti į tarptautines ir nacionalines programas.

 20160927-asu-0065

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai