Kaip įstoti į ASU

Planuoji stoti į ASU 2019 m.?

Priėmimas 2019 m. bus vykdomas pagal VDU patvirtintas sąlygas- VDU priėmimo taisyklės.

Asmenys, 2019 metais Lietuvoje įgysiantys vidurinį išsilavinimą ir pretenduosiantys į pirmosios pakopos valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:

 • Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40:
  1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas;
  2. užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinis brandos egzaminas arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;
  3. matematikos valstybinis brandos egzaminas,
 • penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:
  – lietuvių kalba ir literatūra;
  – gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
  – užsienio kalba;
  – matematika;
  – istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
  – biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
  – meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
  – bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Daugiau informacijos apie 2019 m. stojimo sąlygas rasite LAMA BPO puslapyje.

Asmenys, nuo 2018 metų Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą, ne žemesniu kaip 25 balų įvertinimu.

Asmenys, 2016 metais ir 2017 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu;
 • matematikos valstybinį brandos egzaminą.

Asmenys, 2015 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę:

 • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu.

Asmenims, iki 2014 m. įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos, ir asmenims, turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus reikalavimas yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

KONKURSINIS BALAS

Norint pasiskaičiuoti savo konkursinį balą, tai galite padaryti ČIA.

PAPILDOMI BALAI

Stojantiems į Aleksandro Stulginskio universitetą skiriami papildomi balai:

 1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėtojams;
 2. baigusiems bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą stojant į visas studijų programas;
 3. brandos darbo įvertinimas;
 4. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
 5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas. Plačiau apie savarorystę ČIA. 

Neradai atsakymo į savo klausimą? Kreipkis.

Stojančiųjų priėmimo grupė
159 kabinetas
Studentų g. 11 LT – 53361
Akademija, Kauno raj.
priemimas@asu.lt
tel. 8-37 752 200
mob. tel. 8 6554 7241

Jei domina antrosios pakopos (magistro) studijos, tuomet daugiau informacijos ieškok ČIA.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai