Valstybės studijų stipendija

Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas norminės kainos dydžiui. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina yra mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį.

Studijų stipendijas gali gauti asmenys įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją  ir pasirašę studijų sutartis su mokslo ir studijų institucija:

  • pirmosios pakopos (bakalauro) ir vientisųjų studijų programose, kurie surinko aukščiausius konkursinius balus pagal Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašą (http://bakalauras.lamabpo.lt/studentams/stojantiesiems-2018/geriausiuju-eiles-sudarymo-tvarka/);
  • antrosios pakopos (magistro) ar doktorantūros studijų programose, kurių konkursinis balas dešimtbalėje sistemoje ar konvertuotas į dešimtbalę sistemą mokslo ir studijų institucijos nustatyta tvarka yra ne mažesnis nei 8 balai.

Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys:

  • priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas;
  • neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio 1 dalį;
  • pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą ar doktorantūroje, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją.

Išsami informacija apie valstybės studijų stipendijas: http://vsf.lrv.lt/