Įstojusiems nuo 2012/2013 s. m.

Valstybinis kodas Studijų programa Mokymosi forma ir trukmė Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
NL I
1 2 3 4 5

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Agronomijos fakultetas (AF)

612D72001 Agronomija 4 6 agronomijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612D70001 Sodininkystė ir želdininkystė 4  – žemės ūkio mokslų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612D77001 Žemės ūkio technologijos ir vadyba 4   Žemės ūkio mokslų bakalauras (pagrindinis) ir
Vadybos bakalauras (gretutinis)  arbaViešojo administravimo bakalauras (gretutinis)
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612D65001 Maisto žaliavų kokybė ir sauga 4 6  maisto žaliavų kokybės ir saugos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Miškų fakultetas (MEF)

 612D50002 Miestų ir rekreacinė miškininkystė  4  6 miškininkystės bakalauras
 Studijų dalykų aprašai
 Dėstytojų CV
612D50001 Miškininkystė 4 6 miškininkystės bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612C18002 Taikomoji ekologija 4 6 ekologijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF)

612N40001 Apskaita ir finansai 4 6 apskaitos ir finansų bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612N70003 Kaimo plėtros administravimas 4 6 viešojo administravimo bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612N20009 Kaimo plėtros vadyba 4 6 vadybos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612N10006 Logistika ir prekyba 4 6 verslo bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612L11001 Žemės ūkio ekonomika 4 6 taikomosios ekonomikos  bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612N20006 Žemės ūkio verslo vadyba 4 6 vadybos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas (VŪŽF)

612H23002 Hidrotechninės statybos inžinerija 4 6 vandens  inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612H90001 Nekilnojamojo turto kadastras 4 6 Inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612H91001 Žemėtvarka 4 6 žemėtvarkos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas (ŽŪIF)

612E30003 Agroenergetikos inžinerija 4  – Energijos inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612H10001 Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 4 6 Bendrosios inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612H30002 Žemės ūkio mechanikos inžinerija 4 6 Mechanikos inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612J17001 Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerija 4 6 Biomasės
inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
612E20003 Transporto inžinerija 4 Sausumos transporto
inžinerijos bakalauras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV