Įstojusiems nuo 2015/2016 s. m.

Valstybinis kodas Studijų programa Studijų formos ir trukmė metais Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis
nuolatinė ištęstinė

BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Agronomijos fakultetas (AF)

Agronomija 621D72001 2 iki 3 Agronomijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Agroekosistemos 621C18003 2 iki 3 Ekologijos  magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Augalinių žaliavų kokybė ir sauga  621D65001 2 iki 3 Maisto žaliavų kokybės ir saugos   magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Sodininkystė ir daržininkystė 621D72002 2 iki 3 Agronomijos  magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Miškų ir ekologijos fakultetas (MEF)

Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas 621D55001 2 iki 3 Laukinių gyvūnų populiacijų valdymo ir medžioklystės magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Miškininkystė 621D50001 2 iki 3 Miškininkystės magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Miestų ir rekreacinė miškininkystė  621D56001 2 iki 3 Miestų ir rekreacinės miškininkystės magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Taikomoji ekologija 621C18002 2 iki 3 Ekologijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Ekonomikos ir vadybos fakultetas (EVF)

Žemės ūkio ekonomika 621L11001 2 iki 3 Taikomosios ekonomikos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Apskaita ir finansai 621N30003 2 iki 3 Finansų magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Kaimo plėtros administravimas 621N70002 2 iki 3 Viešojo administravimo magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Žemės ūkio verslo vadyba 621N20014 2 iki 3 Vadybos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Verslo logistika 621N10009 1,5 iki 2 Verslo magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Profesijos edukologija 621X20006 2 iki 3 Edukologijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS

Agronomijos fakultetas (AF)

Agrobiotechnologija 621J70002 2 iki 3 Biotechnologijų magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas (VŪŽF)

Hidrotechninės statybos inžinerija 621H23002 2 iki 3 Vandens inžinerijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Žemėtvarka 621H91001 2 iki 3 Žemėtvarkos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas (ŽŪIF)

Žemės ūkio mechanikos inžinerija 621H30002 2 iki 3 Mechanikos inžinerijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Žemės ūkio inžinerija ir vadyba 621H10001 2 Bendrosios inžinerijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Tvarioji energetika 621E33001 2 iki 3 Atsinaujinančiosios energijos inžinerijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Biomasės inžinerija 621J177001 2 iki 3 Biomasės inžinerijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV
Transporto mašinų inžinerija 621E20004 2 iki 3 Sausumos transporto  inžinerijos magistras
Studijų dalykų aprašai
Dėstytojų CV

 

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai