Verslo finansinė parama

Studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamose vietose, turi galimybę gauti verslo įmonių ar organizacijų paramą visai studijų įmokai ar jos daliai sumokėti. Šiuo tikslu yra sudaromos trišalės, t. y. studento, verslo įmonės ir Universiteto, sutartys. Kai kurios verslo įmonės sudaro studijų rėmimo sutartis įsipareigojant po studijų baigimo dirbti toje įmonėje, su kuria sudaroma tokia sutartis. Taip pat yra įmonių, kurios moka vienkartines skatinamąsias stipendijas studentams, kurie atitinka numatytus kriterijus. numatytus kriterijus.