Apskaita ir finansai

Programos paskirtis.  Apskaitos ir finansų studijų programoje studentai gilinasi į pagrindinius apskaitos principus, mokosi nustatyti, analizuoti, vertinti, prognozuoti ir kontroliuoti verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą, nuosavybę, ūkinius procesus ir veiklos rezultatus. Šios programos absolventai ne tik įgyja bendrųjų apskaitos ir finansų žinių, bet ir išsiugdo gebėjimų, būtinų tvarkyti apskaitą ir valdyti finansus verslo, žemės ūkio verslo, pelno nesiekiančiose bei viešosiose organizacijose.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 5 metai.

Įsidarbinimo galimybės
Baigę šią studijų programą absolventai galės dirbti buhalterio, finansininko, finansų analitiko, vidaus auditoriaus, konsultanto darbą verslo ir viešojo sektoriaus įmonėse bei organizacijose, audito įmonėse, mokesčių, draudimo, kontrolės, konsultavimo įstaigose, finansinėse institucijose.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Matematika 0,4
Antrasis dalykas Istorija, arba informacinės technologijos, arba geografija 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. brandos darbo įvertinimas;
  5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Filosofija, verslo užsienio kalbos pagrindai, psichologija, visuomenės raida, verslo užsienio kalba pažengusiems.

Studijų pagrindinės krypties (apskaitos) ir su ja susiję studijų dalykai

Taikomoji informatika, matematika, įvadas į studijas, žemės ūkio technologijos, mikroekonomika, vadyba, makroekonomika, specialybės kalba, ekonominė statistika, žmogiškųjų išteklių valdymas, retorika ir komunikacija, apskaitos pagrindai, rinkodara, finansinė apskaita 1, finansinė apskaita 2, verslo teisė, valdymo apskaita, finansinė atskaitomybė, apskaitos informacinių technologijų praktika, viešojo sektoriaus apskaita, vidaus auditas ir kontrolė, tarptautinė apskaitos reglamentacija, apskaita ir finansai pelno nesiekiančiose organizacijose, žemės ūkio verslo subjektų apskaita, apskaitos informacinės sistemos, audito pagrindai, profesinės veiklos praktika, verslumo ugdymo praktika, studijų baigiamasis darbas ir kt.

Gretutinės krypties (finansų) ir su ja susiję studijų dalykai

Finansų pagrindai, verslo mokesčiai, ekonometrija, finansų valdymo pagrindai, viešieji finansai, finansinė analizė, apskaita ir finansai pelno nesiekiančiose organizacijose, įmonės finansų valdymas.

Apskaita – verslo kalba. Norint ja susikalbėti, reikia turėti specifinių apskaitos ir finansų tvarkymo žinių. Apskaitos ir finansų studijų programa skirta gilintis į pagrindinius apskaitos principus, mokytis nustatyti, analizuoti, vertinti, prognozuoti ir kontroliuoti verslo ir viešojo sektoriaus subjektų turtą, nuosavybę, ūkinius procesus ir veiklos rezultatus, kaupti ir sisteminti informaciją, reikalingą finansams tvarkyti ir finansų valdymo sprendimams priimti bei pagrįsti strateginius ir operatyviuosius finansų valdymo sprendimus. Tai tarptautinių ekspertų akredituota studijų programa.

Fakultetas: Ekonomikos ir vadybos Studijų trukmė: 4 m. (NL),  5,5 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešosios vadybos mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptys: Apskaita Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Verslo vadybos bakalauras
Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Baigęs šią studijų programą galėsi dirbti  verslo ir viešojo sektoriaus įmonėse bei organizacijose; konsultavimo tarnybose; mokesčių, draudimo, kontrolės įstaigose ir finansinėse institucijose; audito įstaigose; žemės ūkio valstybinio valdymo institucijose.

Tolimesnės studijos

Yra galimybė tęsti apskaitos ir finansų studijas Apskaitos ir finansų studijų programos magistrantūroje bei po 2 metų nuolatinių arba 3 metų ištęstinių studijų įgyti finansų magistro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Belgija, Čekija, Vokietija, Danija, Ispanija, Prancūzija, Graikija, Italija, Didžioji Britanija, Olandija, Portugalija, Švedija, Turkija, Suomija.

Praktika

Profesinės veiklos praktika yra mokymo proceso tęsinys verslo, viešojo sektoriaus ir kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Praktikos metu studentai aiškinasi apskaitos politikos formavimą ir apskaitos bei finansų organizavimą įmonėje, įtvirtina apskaitos ir finansų teorines žinias ir lavina praktinius įgūdžius tiesioginiame apskaitos tvarkymo bei finansų valdymo darbe. Praktikose studentai susipažįsta su praktikos objekto struktūra, padaliniais, veiklos organizavimu, įmonės trijų praėjusių finansinių metų veiklos rezultatais ir perspektyviniais planais, jų apskaitos organizavimu, finansų organizavimu bei praktiniu apskaitos ir finansų  tvarkymu, apskaitos registrų ir finansinės bei mokestinės atskaitomybės sudarymu įmonėje.


Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai