Žemės ūkio inžinerija ir vadyba

Programos paskirtis. Jeigu nori tapti geriausiu vadybininku tarp inžinierių ir geriausiu inžinieriumi tarp vadybininkų, studijuok ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS IR VADYBOS studijų programoje. Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa suteikianti kompleksinį inžinerinį ir vadybinį išsilavinimą, kuris suteikia didesnes galimybes darbo rinkoje. Studijuodamas susipažinsi su naujausia žemės ūkio technika ir technologijomis, išmoksi jas parduoti, pažinsi logistikos, vadybos ir rinkodaros paslaptis, išmoksi rengti verslo planus, bendrauti su klientais ir turėsi pagrindus nuosavo verslo kūrimui.

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras.

Studijų forma ir trukmė: nuolatinė – 4 metai, ištęstinė – 6 metai.

Įsidarbinimo galimybės
Baigę šias studijas galėsite dirbti žemės ūkio technikos ir įrangos prekybos, gamybos, logistikos  įmonėse, konsultavimo tarnybose ir kitose įmonėse, vykdančiose konsultacinę veiklą aplinkos, darbuotojų saugos valdymo klausimais, viešojo administravimo institucijose ir savarankiškai užsiimti verslu.

Dalyko pavadinimas Svertinis koeficientas
Pirmasis dalykas Matematika 0,4
Antrasis dalykas Fizika 0,2
Trečiasis dalykas Bet kuris mokomasis dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju dalykais 0,2
Ketvirtasis dalykas Lietuvių kalba ir literatūra 0,2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos egzamino įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. turintiems bazinių karinių mokymų arba privalomosios karo tarnybos baigimo pažymėjimą;
  3. tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programos baigimo diplomas su pagyrimu;
  4. brandos darbo įvertinimas;
  5. dalyvavimas ilgalaikėje jaunimo nacionalinėje arba tarptautinėje savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai, patvirtinantis pažymėjimas (plačiau ASU priėmimo taisyklėse).

Bendrieji universitetinių studijų dalykai

Profesinė etika, filosofija, psichologijos pagrindai, specialybės kalba, specialybės užsienio kalba.

Studijų pagrindinės krypties dalykai ir su ja susiję dalykai

Analizinė geometrija ir diferencialinis skaičiavimas, fizika, chemija, informacinės technologijos, inžinerinė grafika, teorinė mechanika, elektrotechnika, medžiagotyra, medžiagų technologijos, mašinų elementai ir pakeičiamumas, termodinamika, gyvulininkystės technologijų inžinerija, kompiuterizuotas projektavimas, elektronika ir automatinis valdymas, kokybės valdymas ir sertifikavimas, konstrukcijų skaitinė analizė, aplinkosaugos inžinerija, transporto ir jėgos mašinos, technikos ir technologijų rinkodara, žmonių sauga, žemės ūkio technika ir technologijos, profesinės saugos vadyba ir ergonomikos pagrindai, inžinerinio aprūpinimo logistika, agronomijos ir ekologijos pagrindai, inžinerinė ekonomika, rinkodaros pagrindai, finansai ir apskaita, teisės pagrindai, verslo vadyba ir kt.

Gilesnės specializacijos studijų dalykai

Neorganinių atliekų tvarkymas, žemės ūkio produktų pirminio perdirbimo inžinerija, fizikinė technologinė aplinkos tarša, profesinė rizika ir jos vertinimas.

Ši studijų programa integruoja fizinius, technologijos ir socialinius mokslus, nes globalinės rinkos sąlygomis augantis  technologijų modernizavimas kelia naujus iššūkius inžinerinio išsilavinimo siekiantiems specialistams, kuriems būtina ne tik kompetencija, atsakingumas, verslumas bet ir įvairiapusiškumas. Todėl siekiame būsimiems specialistams suteikti kompleksinį inžinerinį ir vadybinį išsilavinimą, kuris suteiktų  didesnį konkurencingumą darbo rinkoje.

Fakultetas: Žemės ūkio inžinerijos Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai Programos apimtis kreditais: 240
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:
Inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma: nuolatinės (NL), ištęstinė (I)

Karjeros galimybės

Galėsite dirbti žemės ūkio technikos ir įrangos paslaugų bei prekybos, logistikos įmonėse, konsultavimo tarnybose, mokymo, mokslo ir viešojo administravimo įstaigose, savarankiškai užsiimti verslu.

Tolimesnės studijos

Studijas galėsite tęsti Bendrosios inžinerijos krypties magistrantūros studijų programose, taip pat yra sudaroma galimybė studijuoti ir kitose Technologijos mokslų srities krypčių magistrantūros studijų programose.

Studijų galimybės kitų šalių universitetuose

Airija, Anglija, Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Norvegija, Olandija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Suomija, Turkija, Vokietija.

Praktika

Studijų metu atliekamos medžiagų technologijų (1 savaitė), agronomijos (1 savaitė) mokomosios praktikos. Technologinė praktika atliekama 4 semestre, jos tikslas – pagilinti ir įtvirtinti žinias, įgytas studijuojant pirmo – antro kurso studijų krypties dalykus, įgyti praktinius, kvalifikacinius įgūdžius žemės ūkio technikos gamybos, remonto, serviso, žemės ūkio produkcijos perdirbimo pramonės, žemės ūkio materialinio – techninio aprūpinimo, technikos komercijos įmonėse, vadybos, verslininkystės, marketingo, komercijos, logistikos, verslo informacijos ir reklamos klausimais. Ši praktika atliekama žemės ūkį aptarnaujančiose įmonėse, bendrovėse, firmose, biržose, parodose, mokslo ir mokymo įstaigose, ūkiuose. Inžinerinė projektinė praktika atliekama 6 semestre. Prieš išvykdamas į inžinerinę projektinę praktiką, studentas turi numatyti bakalauro baigiamojo darbo kryptį. Praktikos metu studentas atlieka žemės ūkio įmonės ar ūkininko ūkio veikos analizę, panaudojant vadybiniuose ir technologiniuose tyrimuose taikomus metodus ir nustato pagrindines problemas. bei pateikia galimus praktinius sprendimus pasirinktai problemai. Jis surenka reikalingus duomenis baigiamojo darbo rengimui.