Žemės ūkio akademija Dotnuvoje okupacijų metais

Raudonajai armijai 1940 m. okupavus Lietuvą, sovietinė valdžia pirmiausiai stengėsi sunaikinti šalies inteligentiją. Jau pirmojo trėmimo, įvykdyto 1941 m. birželio 12-13 d., metu buvo suimti ir ištremti į Sibirą buvę Akademijos Dotnuvoje rektoriai (prof. V. Tonkūnas ir prof. V. Vilkaitis) bei grupė dėstytojų ir darbuotojų. Dalis jų ten mirė.

Nors Vokiečių okupacijos metais Akademija dar veikė, vadovaujant rektoriui prof. B. Vitkui, tačiau Raudonajai armijai vėl artėjant į Lietuvą II-jo pasaulinio karo pabaigoje, rektorius ir dalis dėstytojų pasitraukė į Vakarus, vengdami sovietinių represijų bangos.

Negana to, besitraukdama iš Lietuvos vokiečių kariuomenė (1944 m. liepos 31 d.) susprogdino Žemės ūkio akademijos rūmus, bendrabutį, sunaikino biblioteką, archyvą, mokymo priemones, laboratorijų įrengimus:

Akademijos griuvėsiai

Akademijos griuvėsiai

Akademijos griuvėsiai

Akademijos griuvėsiai

Akademijos griuvėsiai

Akademijos griuvėsiai

Dega Akademija, H. Zalecko nuotrauka (1944 m. liepos 31 d.)

Dega Akademija, H. Zalecko nuotrauka (1944 m. liepos 31 d.)

„Aš labai dažnai ir daug galvoju apie Akademiją ir niekaip negaliu jos įsivaizduoti be to didingo Raudonojo Rūmo. Man stačiai stinga žodžių pareikšti savo pasipiktinimą ir kartu pasišlykštėjimą tuo barbarišku besitraukiančių vokiečių darbu. Ir su kokiu metodingu užsispyrimu tie netikėliai darė viską, kad tik nustačius prieš save ir savo tautą net ir tuos, kurie jiems, kaip kovotojams prieš…reiškė dar kiek simpatijų. „Jeigu Dievas ką nori nubausti, atima pirmiausia protą.“.
Apie Akademiją ir ten išgyventus laikus aš dabar labai daug galvoju. Iki smulkmenų prisimenu visą laiką nuo pat 1925 metų. Žinoma, be reikalo. Kas praėjo, tas nebegrįžta. (…)Pas mus dabar labai gražus oras: yra pats medžių žydėjimas, o rugiai jau pradeda plaukti. Tokiu metu ypatingai norėtųsi būti Dotnuvoje ir, kaip anuomet, kartu apeiti laukus, pievas ir ganyklas.Aš vis dar nenustoju tikėjęs, kad kada nors mes dar vaikščiosime visais tais takeliais, nors dauguma čia esančių lietuvių jau tam nebetiki“.
Laiškas paskelbtas knygoje: Povilaitis, B. (2007). Apie įvykius, žmones ir save. Torontas-Kaunas.

Užsisakykite naujienlaiškį!
Sekite mus tinkle!

Fakultetai